skip to Main Content

Foyer Bodegem

Wie zijn we ?

Foyer Bodegem is een onthaaltehuis voor alleenstaande dak-en thuisloze mannen vanaf 21 jaar.

Volgende doelstellingen worden nagestreefd: Foyer Bodegem wil opvang en begeleiding bieden voor een langere periode ( maximum 1 jaar).

Bewoners wordt individueel integraal begeleid over de verschillende levensdomeinen heen ( administratief, psychosociaal, medisch, …) met als doel hun re-integratie in de maatschappij aan te moedigen.

Het huis heeft een opvangcapaciteit van 30 bedden, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. (GGC)

Adres: Bodegemstraat 27, – 1000 Brussel
Tel. 02/512.17.92

Dir. Int.: Dhr. Benoît Dubuisson
IBAN: BE12 4331 0614 4192

E-mail sociale dienst: [email protected]
E-mail directie: [email protected]

Contact

Doe een gift

Steun ons

IBAN: BE12 4331 0614 4192
BIC:  KREDBEBB

Een fiscaal attest is mogelijk vanaf 40€!

Laatste nieuws

Jongeren zetten zich in via Twitch

Paden bewandelen, waar andere bewegingen zich niet thuis voelen, of waarvoor er nog geen referentiepunten beschikbaar zijn, zijn voor het Leger des Heils steeds een uitdaging geweest waar ze graag…

Lees meer
Back To Top