Skip to content

Foyer Bodegem

Wie zijn we ?

Foyer Bodegem is een onthaaltehuis voor alleenstaande dak-en thuisloze mannen vanaf 21 jaar.

Volgende doelstellingen worden nagestreefd: Foyer Bodegem wil opvang en begeleiding bieden voor een langere periode ( maximum 1 jaar).

Bewoners wordt individueel integraal begeleid over de verschillende levensdomeinen heen ( administratief, psychosociaal, medisch, …) met als doel hun re-integratie in de maatschappij aan te moedigen.

Het huis heeft een opvangcapaciteit van 30 bedden, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. (GGC)

Adres: Bodegemstraat 27, – 1000 Brussel
Tel. 02/512.17.92

Dir. : Mevrouw Ganaira Brown
IBAN: BE12 4331 0614 4192

E-mail sociale dienst: [email protected]
E-mail directie: [email protected]

Contact

Doe een gift

Steun ons

IBAN: BE12 4331 0614 4192
BIC:  KREDBEBB

Een fiscaal attest is mogelijk vanaf 40€!

Laatste nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol terug te keren naar zelfstandig wonen? Het antwoord lijkt simpel: zoek een woning! Maar voor…

Lees meer
Back To Top