Foyer sellahFoyer SelahIeperlaan 28, – 1000 Brussel

Tel. 02/219.01.77 – Fax: 02/219.88.52 –
Directrice : Mevrouw Claire Lecocq
E-mail : selahdir@armeedusalut.be
IBAN : BE59 2100 1055 1026  – BIC : GEBABEBB

 

 

 

 

De Foyer Selah is een open opvangcentrum voor asielvragers. Dit centrum wordt gesubsidieerd door het Rode Kruis Vlaanderen. Er kunnen 92 personen worden opgevangen; een ieder is aangewezen door de dienst dispatching van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ons doel is het begeleiden van onze bewoners gedurende de 1ste fase (ontvankelijkheid) van de asielprocedure op sociaal, medisch, huiselijk, cultureel en educatief vlak. De opvang gebeurd met het respecteren van de neutraliteit van het Rode Kruis maar niet zonder de essentie van de roeping van het Leger des Heils te vergeten : het verkondigen van het evangelie. Onze bewoners worden dus uitgenodigd om in alle vrijheid deel te nemen aan onze activiteiten.

Het pedagogisch project van ons huis : tijdens het verblijf van onze bewoners proberen wij door alle activiteiten een indruk mee te geven van het leven in België. Er wordt een bijzondere nadruk gelegd op het luisteren en begeleiden.