maison de la mere et de l'enfantDrogenbossesteenweg 225, – 1180 Brussel

http://www.adsmme.org
Tel. 02/376.17.01 – Fax: 02/332.11.15
E-mail : lbarbieux@armeedusalut.be
Directrice: Mme Evelyne Barbieux
IBAN : BE44 3100 2126 8045  –  BIC : BBRUBEBB

 

Het huis voor moeder en kind biedt plaats voor 14 mama’s en 21 kinderen. Onze doelstelling is het mogelijk te maken voor de mama en haar kind(eren) om (terug) te keren in de maatschappij onder zo goed mogelijke omstandigheden zowel op administratief vlak als op het medische, relationele en materiële. Ons team steunt tevens de mama in haar persoonlijke projecten (terugkeer bij compagnon, echtgenoot) zolang dit op min of meer lange termijn gunstig is voor de kinderen en haarzelf.