Foyer Georges Motte is een opvangcentrum voor alleenstaande mannen vanaf 18 jaar in moeilijkheden en heeft een capaciteit van 77 bedden, erkend door de franse Gemeenschapscommissie (of COCOF). De bewoners worden opgevolgd door een sociaal-opvoedkundig team die probeert de financiële, administratieve, sociale en familiale situatie te herstellen.
Er wordt voor een ieder een individueel reïntegratie project samengesteld naargelang zijn verwachtingen, mogelijkheden en capaciteiten.
Het pedagogisch project van het huis is het aanleren en opnieuw aanleren van een werkstructuur. Dit is de reden waarom er van iedere bewoner wordt verwacht dat hij een bezigheid heeft binnen de foyer of een vorming volgt buitenshuis.

De bezigheden die worden aangeboden zijn gericht op onderhoud, keuken, renovatiewerken of afhaling van inboedel en verkoop in onze tweedehandswinkel. Het publiek wordt trouwens vriendelijk uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen tussen maandag en zaterdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 16u30. Kleding, meubels, kleine en grote huishoudtoestellen worden, aan toegankelijke prijzen voor een ieder, aangeboden.

Ieperlaan 24 – 1000 Brussel

Tel. 02/217.61.36 – Fax : 02/ 219.54.92 – Directeur: dhr. Philippe REYNAERTS
P.C.R.: 000-0037431-86
Fortis 210-0822668-63
CBC 732-0074438-90

E-mail : foyergmotte.direction@armeedusalut.be

Opvangcentrum voor alleenstaande mannen in moeilijkheden
Tweedehandswinkel

Foyer Bodeghem : Dit opvangcentrum heeft de volgende doelstellingen : opvang (zowel in een crisisperiode van korte duur als een verblijf voor een langere periode) en onderdak (het waarderen van de opvangaanvraag, de maaltijden en andere materiële behoeften) zoals ook de begeleiding (administratief, psychosociaal en medisch) van mannelijke daklozen (vanaf 21 jaar) met als doel hun reïntegratie in de maatschappij aan te moedigen. Het huis heeft een capaciteit van 80 bedden. Het centrum is via CAW-Archipel erkend door het Vlaams ministerie voor het gezin en het sociale werk.

Bodeghemstraat 27, – 1000 Brussel

Tel. 02/512.17.92 – Fax : 02/512.90.08 – Directeur : De heer Bob Van Hoecke
P.C.R./K.B.C.: 000-0240937-86 en 433-1061441-92

E-mail : Foyer.bodeghem@legerdesheils.be