SCHULDBEMIDDELING

Het centrum van het Leger des Heils te Koekelberg is erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als instelling voor schuldbemiddeling.

Het erkenningsnummer is MD/S 2.03

De dienst richt zich tot personen met financiële problemen tengevolge van een schuldenlast die, geheel of gedeeltelijk, voortvloeit uit één of meer kredietovereenkomsten (persoonlijke lening, negatief saldo van de bankrekening, aankoop op afbetaling, kredietkaarten, kredietopeningen, e.d.m.).

We begeleiden hen bij het zoeken van een haalbare oplossing ter zake waarbij de wetten op het consumentenkrediet en de collectieve schuldenregeling als referentiekader gebruikt worden.

Schuldbemdideling gaat dus veel verder dan budgetbegeleiding (begeleiding bij het beheren van inkomsten en uitgaven) en budgetbeheer (voleldige overname van het geldbeheer).

De uiteindelijke bedoeling van de schuldbemiddeling bestaat er in om personen te helpen om hun financieel evenwicht te herstellen en, in de mate van het mogelijke, hun schulden terug te betalen.

Tegeleijkertijd wordt hen gewaarborgd dat zij een menswaardig leven kunnen leiden.

 

De praktijk van de schuldbemiddeling:

  • Het eerste gesprek : luisteren, analyseren en informeren.           

 

    1. Inwoners van de gemeenten Koekelberg en Ganshoren kunnen gratis    beroep doen op onze dienstverlening.
    2. Budgetbegeleiding en –beheer.
  • Individuele schuldbemiddeling.
  • Hulp geven bij het opstellen van een verzoekschrift om aanspraak te maken op de procedure van de collectieve schuldenregeling.
  • Juridische schuldbemiddeling.

 

  1. Door de Arbeidsrechtbank van Brussel worden wij, zowel voor Nederlandstalige als Franstalige dossiers, aangesteld als schuldbemiddelaar in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling.

 

 

 

 

 

Contact:

Directeur : Martin Lievens.

Sint-Annakerkstraat, 102

1081 Koekelberg

Tel : (02) 414.19.16

Fax: (02) 411.42.20

Mail: ldhkoekelberg@legerdesheils.be

adskoekelberg@armeedusalut.be