De dienst Familiehulp wordt door geen enkele subsidie ondersteund en kan draaien dankzij de giften die de Sociale Werken van Leger des Heils voor deze dienst ontvangt en de voedingsproducten, geschonken door de Voedselbank, het B.I.R.B., de Europese Commissie, kleinhandelaren,… Dankzij deze steun is het mogelijk om twee keer per week een voedselpakket te schenken aan 350 gezinnen (+/- 1000 personen) afkomstig uit Brusselse gemeenten.

Om een voedselpakket te ontvangen, moeten de gezinnen doorverwezen zijn door het OCMW en bekijken we de individuele/familiale situatie. Dit maakt het mogelijk om pakketten enkel uit te delen aan mensen die in een moeilijke situatie zitten maar geeft ook de gelegenheid om ze te ondersteunen op vlak van administratie (advocaat, begeleiding), familiaal (onderdak, kinderbijslag, alimentatie,…) en financiën (schuldbemiddeling,…)

Buiten Brussel, zijn er ook bedelingen op aanvraag bij onze lokale afdelingen (de korpsen)

Afhankelijk van de materiele en financiële middelen, organiseren onze officieren en vrijwilligers bedelingen van soep en brood op straat. Men kan er ook komen voor een deken, warme kleren, tenten, rugzakken,…

Een vluchtige ontmoeting is niet voldoende, het is belangrijk om tijd met ze door te brengen, ervaringen uitwisselen, raad geven, een glimlach schenken, een meelevende handdruk,… dit is slechts een klein onderdeel van de opdracht van het Leger des Heils.