Skip to content

Zondag 21 februari -1ste overdenking in de veertigdagentijd

Jesaja 58 :8-9

“Dán zal het goed met jullie gaan. Dan zal de zon weer in jullie leven opgaan. Dan zal alle ellende snel voorbij zijn. Mijn goedheid zal voor jullie uit gaan. Mijn macht en majesteit zal jullie beschermen.  Als jullie Mij dán roepen, zal Ik jullie antwoorden. Als jullie om hulp schreeuwen, zal Ik zeggen: ‘Kijk, IK BEN!’ Stop met elkaar te verdrukken, te beschuldigen en leugens over elkaar te vertellen.”

Het lijkt alsof we Kerst nog maar net achter de rug hebben en deze zondag is het alweer de eerste zondag van de veertigdagentijd!

Vorige week hadden we nog sneeuw en nu voelen we dat de lente op komst is.

De veertigdagentijd is een speciale tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen, het is een gelegenheid voor een geestelijke voorjaarsschoonmaak.

Als we naar deze afbeelding kijken, hoewel hij niet echt representatief is voor de lente, is hij vol leven en kleur. Ik koos dit beeld omdat ik vond dat sommige van de bloemen op lippen leken.

Er is maar een beetje fantasie nodig om ze te zien, maar het past bij het thema van deze overdenking om naar onszelf te kijken en ons van binnen te reinigen.

Het Bijbelvers spreekt over genezing in onze ziel wanneer we de last wegnemen die we dragen door het kijken naar andere mensen, naar wat ze doen of hoe ze zich gedragen, ze met de kritische vinger wijzen, hatelijk over ze spreken of hen veroordelen. Deze houding van oordelen over anderen kan een gewoonte worden en onze geest verzieken.

Laat de kleuren en het licht verfrissend voor je zijn, laat de negatieve gevoelens die je voor anderen hebt los en laat je opbeuren door de helende aanwezigheid van Gods Heilige Geest. Reinig je geest en ziel door je wrokvolle gedachten te belijden en los te laten en ontvang vergeving, zodat jij ook degenen kunt vergeven die jou onrecht hebben aangedaan.

Matt. 12 : 34

« Iemands woorden verraden wat er in zijn hart is. »

Laat in plaats daarvan je hart gevuld zijn met kleuren die frisheid, lichtheid en reiniging uitdrukken, terwijl je groeit in geduld en begrip, wetend dat je door de Heer wordt gesteund.

Gods zegen toegewenst.

Mike Stannett, Majoor

Regionaal officier

Isaiah 58 v 8

“Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear; then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer; you will cry for help, and he will say: Here am I. “If you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk,”

It only seems that we have just got over Christmas and this Sunday is the first Sunday in Lent already !

Last week we had snow and now we sense spring is on the way.

Lent is a special time in which we prepare ourselves for Easter , it is an opportunity for a spiritual spring clean.

As we look at this picture , though not particularly representative of spring , it is full of life and Colour. I chose this picture because I thought that some of the  flowers looked like lips. 

It takes only a little imagination to see them , but it fits to the theme of this meditation, to look at our selves and cleanse our selves inside.

The Bible verse speaks of healing taking place in our souls when we take away the burdens we carry in relation to looking at other people , what they are doing or how they are behaving , pointing the critical finger ,speaking spitefully or condemning them . This attitude of judgement of others can become habitual and it weighs our spirits down. 

As we explore the picture , let the colours  and the light be refreshing to you , let go of the negative feelings you may have for others and be lifted by the healing presence of Gods Holy Spirit. Cleansing your mind and soul  by confessing and letting go of your resentful thoughts and receive forgiveness enabling you also to forgive those who have trespassed against you.

Matt. 12 v 34 

“For the mouth speaks of what the heart is full of “.

Let your hearts instead be filled with colours that express freshness , lightness and cleansing as you grow in patience and understanding knowing your are supported by the Lord. 

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top