skip to Main Content

Welke lessen kunnen we trekken met betrekking tot racisime naar aanleiding van de gebeurtenissen gelinkt met het overlijden van Georges Floyd, voormalige medewerker van het Leger des Heils?

Het trieste nieuws in verband met racisme en de dood van Georges Floyd in de Verenigde Staten – te midden van de Covid-crisis – doet ons onwillekeurig denken over een andere doelstelling van duur-zame ontwikkeling die door de VN is voorgesteld: de strijd tegen de ongelijkheid op te drijven.

George Floyd was een voormalig me-dewerker van het Leger des Heils in Minneapolis. De manier waarop hij zijn leven liet is schokkend voor allen die geloven in een rechtvaardige en gelijk-waardige, bij wet geregelde samenle-ving.

Generaal Brian Peddle, internationaal leider van het Leger des Heils, riep bij deze gelegenheid alle afdelingen op om racisme aan de kaak te stellen en hij verwoordde het internationale stand-punt van onze beweging in deze kwes-tie aldus :

“(…) Het racisme blijft een negatieve kracht in onze wereld. Ieder van ons, op eigen niveau, draagt er toe bij dat mensen zich “slachtoffer” voelen door waarden en respect voor de identiteit van een persoon te baseren op de as-sociatie met huidskleur of etnische af-komst.

Als leider van het Internationale Leger des Heils, dat actief is in 131 landen, ken ik de onrechtvaardigheid, de onge-lijkheid tussen de volkeren en een lange lijst van maatschappelijke uitdagingen die ervoor zorgen dat mensen zeggen (zoals de laatste woorden van Floyd) : “I can’t breath’ (“Ik krijg geen adem”). Hoewel deze verklaring in oorsprong betrekking heeft op de Verenigde Sta-ten, kunt u, als u goed luistert, hetzelf-de horen van Rohingya’s, migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Je hoort het van COVID-19 slachtoffers voor wie geen ademhalingsapparatuur voorhan-den is en daardoor in ademnood ko-men.

Het leven is niet voor iedereen eerlijk. (…)”
Generaal Brian Peddle

Internationaal standpunt van het Leger des Heils over racisme*1 (uittreksel)

Racisme is de overtuiging dat rassen verschillende culturele kenmerken hebben die bepaald worden door erfelijke factoren en dat dit sommige rassen intrinsieke superioriteit geeft ten opzichte van andere. De term “racisme” verwijst ook naar politieke of sociale programma’s die op deze overtuiging zijn gebaseerd.

Het gebruik van de term “ras” zelf wordt betwist, maar over het algemeen wordt deze term gebruikt om te verwijzen naar een afzonderlijke groep die een gemeenschappelijke etniciteit, nationale afkomst, afkomst en/of huidskleur heeft. Het Leger des Heils stelt racisme in al zijn vormen aan de kaak.

Het is fundamenteel onverenigbaar met het christelijk geloof dat ons voorhoudt dat alle volkeren zijn geschapen naar het Gods beeld en gelijkenis. Het Leger des Heils is van mening dat de verscheidenheid aan culturen en afkomst een meerwaarde is voor deze wereld.

Zij is er vast van overtuigd dat racisme in strijd is met Gods bedoeling voor de mensheid, maar wij stellen vast dat de neiging tot racisme aanwezig is onder alle volkeren en in alle samenlevingen. Rassendiscriminatie kan vele vormen aannemen, waaronder stammenoorlogen *2, onderlinge kastestrijd *3 en het afkeuren van vreemde culturen *4.

Racisme is niet altijd het resultaat van individuele houdingen, maar kan ook voortbouwen op sociale structuren en systemen. Soms is racisme openlijk en opzettelijk, maar vaak is het onbewust.

1* Wil je meer te weten komen over het standpunt van Het Leger des Heils: https://www.salvationarmy.org/isjc/ips

2* Toestand van stammenstrijd of van collec-tieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam of groep, voortvloeiend uit een al te sterk gevoel van verbondenheid binnen een stam of groep.

3* Onderscheid tussen mensen op basis van een hogere of lagere kaste waartoe zij be-horen.

4* Personen of groepen die er stilzwijgend of uitdrukkelijk vanuit gaat dat het eigen volk en haar cultuur superieur zijn aan andere volkeren en culturen.

Cécile Clément

Meest recent nieuws

“Adventslichten”: Ontdek de solidaire Adventskalender

Het Leger des Heils nodigt u uit om deel te nemen aan een uniek en…

Lees meer

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Back To Top