Skip to content

Wat houdt het in om christen te zijn in de 21e eeuw?

Être chrétien au 21e siècle, ça veut dire quoi ?

Is dat net zoals in de 20e eeuw, de 19e eeuw, of… de 1e eeuw?

Er is zoveel veranderd in de loop der tijden. De wereld waarin wij nu leven heeft nog nauwelijks iets te maken met de wereld rond de industriële revolutie en nog minder met de wereld van de oudheid. Op welke manier kunnen wij dan vandaag nog christen zijn?

In de loop van de geschiedenis heeft de Kerk vaak haar weg gezocht tussen vasthouden aan de traditionele waarden die zij uitdraagt, of zich mondjesmaat schikken naar de huidige wereld.

Zijn wij als christenen en/of heilssoldaten in staat onze draai te vinden in deze evoluerende wereld? Zijn wij in staat ‘down to earth’ te leven en tegelijkertijd trouw te blijven aan Christus en relevant te zijn in de huidige wereld?

Het antwoord is heel eenvoudig, hoewel moeilijk in praktijk te brengen is.

Als ons geestelijk leven gebonden is aan rituelen, religieuze praktijken of geboden die gehoorzaamd moeten worden, dan zullen we nooit relevant zijn, behalve voor onszelf (en alleen voor onszelf). Maar als ons christelijk leven gebaseerd is op een relatie met Jezus, op principes in plaats van op regels, dan zijn we mogelijk klaar voor de voortgang van het Koninkrijk van God.

Als onze inzet erop gericht is de lijdende mensheid te dienen, bezield door de liefde voor Jezus, zullen wij hoogstwaarschijnlijk effectief christen zijn: wij zullen de Heer behagen door onze handelingen en de relatie met Hem. Vredestichters zijn heeft een zekere prijs.

Paulus begreep dit goed toen hij zei:

“Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Zo hoopte ik hen voor de Heer te winnen. Bij de mensen die de wet van Mozes niet kennen, leefde ik zelf ook niet volgens de wet van Mozes, wat niet betekent dat ik de wet van God heb losgelaten. Zo hoopte ik die mensen voor Christus te winnen.” ¹

Aangezien het Leger des Heils er altijd aan vasthoudt dat geloof gepaard gaat met actie, zult u bij het doorlezen van dit nummer zien hoe verschillende mensen deze relatie beleven en in hun dagelijks leven in praktijk brengen.

Kolonel Jacques Donzé

¹ De Bijbel, 1 Korintiërs, hoofdstuk 9, verzen 20 en 21.
² De Territoriale Leider is de verantwoordelijke van het Leger des Heils voor Frankrijk en België.

Kolonel Jacques Donzé
Territoriale Leider²

Meest recent nieuws

“Adventslichten”: Ontdek de solidaire Adventskalender

Het Leger des Heils nodigt u uit om deel te nemen aan een uniek en…

Lees meer

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Back To Top