Skip to content

Wanneer senioren zich voorbereiden op hun verdere leven

Vóór hun pensionering bereiden veel mensen zich wat voor, vaak met dromen in hun achterhoofd. Anderen zijn pragmatischer en denken dat zij met het kleine pensioen dat zij zullen ontvangen, echt elke cent zullen moeten omdraaien.

Sommige bedrijven bieden pensioneringsadvies hoe zij de drukke dagen op de werkvloer van weleer, kunnen vullen met de vrije tijd en het gezinsleven. Iedereen ziet op eigen manier deze nieuwe fase in het leven op zich afkomen.

Als officier van het Leger des Heils (voorganger), ontmoet ik heel wat senioren. Ik realiseer me dat mensen zich echter zelden écht voorbereiden op het levenseinde zelf. Na vele bezoeken, wanneer een wederzijds vertrouwen is gevestigd, durf ik met hen spreken over het heikele thema van de voorbereiding op de laatste reis naar het eeuwige leven. Als men zijn begrafenis terdege voorbereidt, heeft men de zekerheid zijn familie niet in verlegenheid te brengen, omdat alles goed is geregeld. De persoon kan zelf de uitvaartmuziek kiezen, Bijbelpassages selecteren, zijn of haar levenswandel naar voor brengen en eventueel de uitvaartonderneming aanduiden.

Deze afspraken maak je best terwijl de persoon in kwestie nog helder is, zodat alles netjes wordt genoteerd in een dossier ter voorbereiding van die laatste tocht. Vervolgens moet de betrokkene de zekerheid krijgen dat hij of zij, de naaste familie en de geloofsgemeenschap een kopie van dit document ontvangt. Zo kan, onvoorziene omstandigheden daargelaten, alles volgens plan verlopen.

Na verloop van tijd zal het gesprek natuurlijk ook gaan over de mogelijkheid om de verdeling van de erfenis zelf in handen te nemen, ongeacht of de persoon er warmpjes inzit/bijzit?? of niet. In het algemeen wordt de betrokkene aangeraden contact op te nemen met een notaris om een testament op te stellen. Zij moeten ervan in kennis worden gesteld dat zij in hun testament een legaat aan het Leger des Heils kunnen opnemen. Een vereniging zoals Testament.be kan hen ook helpen bij het maken van hun keuzes

Lang voordat we het over begrafenissen of legaten hebben, is het belangrijkste om als bevoorrechte partij (voorganger) die iemand thuis bezoekt, de tijd te nemen om te luisteren, om werkelijk belangstelling voor de persoon te hebben, om vertrouwen op te bouwen. Zo ontstaan er geregeld vriendschappen.

Het beste moment om deze thema’s aan te raken, komt als vanzelf wanneer de persoon zijn of haar hart opent en ons in vertrouwen neemt.

En tenslotte staan God en zijn Woord in het middelpunt van al deze conversaties. Een tijd van gebed invoegen verhoogt het vertrouwen nog meer en God zal vrede in ieders hart leggen.

”Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem, hij zal je helpen”. Psalm 37 vers 5.

Majoor Bertrand Lüthi

Meest recent nieuws

“Adventslichten”: Ontdek de solidaire Adventskalender

Het Leger des Heils nodigt u uit om deel te nemen aan een uniek en…

Lees meer

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Back To Top