skip to Main Content

Waarom het « Leger » des Heils? Waarom een « leger »?

Veel mensen zijn soms verbaasd over de naam van het Leger des Heils, maar heeft u zich al eens afgevraagd waarom er over een ‘leger’ wordt gesproken?

Het is niet onze naam die bepalend is voor onze daden maar de natuurlijke ontwikkeling van onze werking heeft voor deze passende naam gezorgd.

Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen we actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. We willen nu eenmaal strijden.

Strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid.

En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

Het is omdat wij de oorlog hebben verklaard aan de miserie dat wij het Leger des Heils zijn !

Back To Top