Skip to content

Valentijnszondag – Overdenking zondag 14 february

Ondanks dat Valentijnsdag romantisch is, kan het ook stressvol zijn. Je hoopt een kaartje, een boodschap te ontvangen, of je hoopt dat je niet vergeet om er eentje te versturen.

Het schilderij waar we naar kijken probeert de verschillende attributen van de liefde om te zetten.  Niet alleen romantische liefde maar ook de zeer sterke kracht van alle liefde.

Als je naar dit schilderij kijkt, zie je het licht, duisternis, texturen, kleuren, spetters, kleuren die in elkaar overlopen, vegen, schrammen, ribbels.

Je voelt de passies, de hoogtepunten, de dieptepunten, de beweging van verschillende emoties die de ervaring van liefde vormen.

Als mens is liefde een van de behoeften van de hogere orde van de mensheid. Om liefde te kennen, te ontvangen en om liefde te geven.

Er zijn tijden in ons leven waarin we van liefde verstoken zijn geweest, of gescheiden en niet in staat om bij degenen te zijn van wie we houden, of in extreme gevallen nooit liefde gekend hebben.

Soms is liefde onbeantwoord, het wordt niet teruggegeven.

Liefde kan je kwetsbaar maken, het stelt je open en het risico bestaat dat je gekwetst wordt, diep gekwetst, vooral wanneer er sprake is van verraad.

Er is veel pijn in het land, mensen die familieleden verliezen, mensen die hun baan verliezen, mensen die bang zijn voor de toekomst, mensen die bang zijn voor vooroordelen, mensen die niet in staat zijn hun rechten te krijgen, mensen die worstelen om voor hun gezin te zorgen.

Mensen die hun gevoel verliezen erbij te horen, hun trots, hun gevoel van bestaan, hun belang, hun identiteit.

Iedereen lijdt op de een of andere manier pijn.

Waardoor we ook gekwetst zijn, wat we hebben gemist of verloren hebben, we kunnen de liefde die God voor ons heeft niet verliezen.

De liefde van God gaat ons begrip te boven, in de zin van haar diepte en voorziening voor ons, en het doel.

Efeziërs 3 :17-19

Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. 18 En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. 19 En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.

Als we naar het schilderij kijken, stellen we ons de emoties voor die het uitbeeldt en worden we eraan herinnerd hoe standvastig en hecht de liefde is die God voor ons heeft, ook al schommelen onze eigen gevoelens.

Gods zegen toegewenst.

Mike Stannett, Majoor

Regionaal Officier

Abstract painting by Theresa Johnson- Smith entitled LOVE

Valentine’s Day though romantic is also stressful.

Either you are hoping to receive a card, a message, or you are hoping not to forget to give one !

The painting we are looking at attempt to convert the different attributes of love.  To just romantic love but the very powerful force of all love.

As you look at this picture you can see the Light, dark, textures, Colours, splashes, colours running into each other overlapping, smudges, scrapes, ridges.

You can sense the passions, the highlights, the lowlights, the movement of differing emotions that make up the experience of love.

As human beings, love is one of the higher order of mankind’s needs. To know and receive love and to give love.

There are times in our lives where we may have been deprived of love, or separated and unable to be with those we love or in extreme cases never to have known love.

Some times love is unrequited, it is not returned.

To love can make you feel vulnerable it opens you up and there is the risk of being hurt, deeply hurt , especially when there has been betrayal.

There is a lot of hurt in the country , people loosing family members, people losing jobs, people afraid for the future, people afraid of prejudic , people unable to get their rights, people struggling to look after their families.

People losing their sense of belonging , their pride, their sense of existence. Their relevance, their identity.

Everybody is hurting in some way.

Yet what ever we are hurting from or missing, or lost, we cannot lose the love God has for us.

The love of God is beyond our understanding, in the sense of its depth and provision for us , and purpose.

Eph. 3:17-19

17 so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rootedand established in love, 18 may have power, together with all the Lord’s holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, 19 and to know this love that surpasses knowledge—that you may be filled to the measure of all the fullness of God

As we look at the painting we imagine the emotions it represent and we are reminded how steady and consistent is the love God has for us, even though our own feelings are fluctuate.

God bless you.

Meest recent nieuws

24 jaar ten dienste van vrouwen

Het Leger des Heils wil tegemoetkomen aan de behoeften van hulp en bescherming van vrouwen…

Lees meer

Samen het laatste stukje weg afleggen

“Het leven is schoonheid, bewonder het. Leven is een belofte, houd je eraan. Leven is…

Lees meer

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer
Back To Top