skip to Main Content

Vakantiekampen bij het Leger des Heils

De vakantiekampen van het Leger des Heils hebben tot doel kinderen een mooie vakantietijd, verandering van omgeving en groei te bieden.

Deze verblijven zijn een gelegenheid voor jongeren om nieuwe dingen te ontdekken, buiten hun dagelijkse leven om. Zij bieden een waaier aan pedagogische activiteiten, zowel geografisch als cultureel.

In de kampen van het Leger des Heils wordt prioriteit gegeven aan verblijven ten behoeve van kinderen die in onze vestigingen worden opgevangen. Sommige kinderen hebben bijzondere aandacht nodig van het pedagogisch team en een aangepaste vorm van toezicht. Dit is een bijzonderheid waarmee rekening wordt gehouden bij het vormen van de animatieteams.

Ten dienste van jongeren

Naast deze jongeren uit de instellingen van het Leger des Heils, verwelkomen we kinderen uit onze christelijke gemeenten en van mensen die er graag willen bijzijn. Het maakt niet uit wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Daarom hechten de directie en de animatieteams van het vakantiecentrum belang aan een onvoorwaardelijke ontvangst van kinderen met een sociale diversiteit. Het is echt essentieel om deze kinderen “een break” te bieden buiten hun dagelijkse omgeving.

Het voorbeeld van Villa Meyerbeer in Spa

Villa Meyerbeer is een ideale plaats voor dit project. Voor veel kinderen is het buitenleven niet iets wat ze dagelijks meemaken. Wanneer zij op deze plaats komen, is het een unieke ervaring die ze levenslang met zich meedragen. Naast het grote bosrijke park waarin zij mogen ravotten, zijn er grote speeltuigen, boswandelingen en gezellige avonden. De onderwijsactiviteiten variëren naar gelang de leeftijd van de kinderen. We zoeken een evenwicht tussen intensieve activiteiten en de rust en ontspanning die typisch zijn voor vakanties. Deze break van de dagelijkse sleur is vormend voor deze jonge mensen. Zij krijgen autonomie en ontdekken ongekende facetten van hun persoonlijkheid. Het is een openbaring te leven in een gemeenschap, respect op te brengen voor het tempo van anderen. Zij maken kennis met een relatie die stoelt op verdraagzaamheid en aanvaarding van verschillen. Jongeren worden vaak volwassener en staan open voor het begrip solidariteit.

Er ontwikkelt zich ook een openheid voor solidariteit. De oudere kinderen helpen de jongere. De laatsten krijgen ook vertrouwen, omdat ze “opgeleid” zijn. Alle activiteiten staan uiteraard onder toezicht, zodat de morele, fysieke en emotionele veiligheid van de jongeren gewaarborgd is.

De vraag over God

De geestelijke strekking is ook aanwezig tijdens deze kampen. Dit wordt aangereikt door een pastoraal medewerker. Deze aanwezigheid geschiedt uiteraard met instemming van de wettelijke voogden van het kind en met zijn of haar toestemming. De deelname is optioneel, we bieden activiteiten die verband houden met het geloof, met respect voor de overtuigingen van ieder individu. Het toezicht gebeurt door leiders die een passende opleiding kregen.

Kostprijs Deelname aan de vakantiekampen van het Leger des Heils vergt uiteraard een financiële bijdrage. Maar dit mag geen belemmering zijn voor gezinnen. Een symbolische bijdrage kan al voldoende zijn. Voor de betaling van het verblijf kan bijstand worden verleend door onderlinge verzekeringsmaatschappijen of OCMW’s. Wat veel meer telt dan de financiële bijdrage, is de mogelijkheid om jongeren een tijd van fysieke en morele ontwikkeling en verandering van omgeving te bieden.

Voor meer informatie: https://ajir-ensemble.com/

Pierre-Baptiste Cordier Simonneau

Meest recent nieuws

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Mégane à la caisse du magasin LE24

Geloof in praktijk brengen door arbeidsintegratie

Megan, 26 jaar, volgde een opleiding als zorgassistente. Met het ART60 (*1)-statuut wil ze graag…

Lees meer
Back To Top