Skip to content

Vaderdag – Overdenking van zondag 14 juni

Goedemorgen allemaal, het is fijn om u op deze zondagochtend te begroeten, op Vaderdag.

We vieren vandaag ook iets anders …. dat sommige van onze korpsen weer zullen heropenen voor de samenkomsten, aangezien de beperkingen van de lockdown van het coronavirus beetje bij beetje worden versoepeld.

Een samenkomst maar niet zoals we gewend zijn.

Door de beperkingen wordt de samenkomst niet georganiseerd zoals we dat normaal gesproken doen.

We kunnen dus wel samen zijn, maar in kleinere aantallen, we kunnen niet zingen en we kunnen alleen maar in stilte bidden. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting en het betekent dat we mensen samen kunnen brengen, ons contact met andere mensen kunnen vergroten en niet langer het gevoel hebben dat we alleen zijn .

We weten in onze gedachten dat we nooit echt alleen zijn dankzij onze relatie met Christus, maar toch hebben we nog steeds contact en gemeenschap met onze vrienden nodig.

Het is vooral belangrijk voor ons. Om met elkaar in de gemeenschap van gelovigen te zijn.

Vaderdag

Zoals ik al zei is het ook vaderdag, de dag waarop we de gelegenheid hebben om onze vaders te bedanken voor al hun zorg en steun aan ons, hoe we waarderen wat ze ons hebben gegeven en geleerd. Hun liefde voor ons.

Of het is een tijd om onze vaders te gedenken die misschien zijn gestorven en hun rol in ons leven te erkennen. We danken God vandaag voor alles wat ze voor ons betekenen.

Het is ook de moeite waard om te onthouden dat niet alle vaders goede rolmodellen of positieve invloeden in ons leven hebben gehad. Als dit het geval is, dan vragen we God om hen te vergeven, om ons te helpen om te proberen ervoor te zorgen dat we betere ouders of voogden zijn en om te leren van hun fouten.

God de Vader?

Er is vaak gezegd dat het toeschrijven aan onze schepper God, het idee dat God een Hij is, en dat Hij onze Vader is, Hem te zien als een Hemelse Vaderfiguur, zoals Jezus ons geleerd heeft, zeer nadelig is en het ook een zeer negatieve ondertoon kan hebben. Vooral als onze eigen vaders verre van volmaakt zijn geweest of zelfs niet betrokken zijn geweest bij het leven van hun kinderen.

Natuurlijk erkennen we dat God niet beperkt wordt door onze beschrijving.

Het is moeilijk voor ons om de aard van God volledig te begrijpen, laat staan om Gods karakter onder woorden te kunnen brengen.

Alles wat we gebruiken om God te beschrijven, of Gods relatie met ons, zal altijd tekort schieten aan Gods volle en ware aard.

Maar om God tot een begrijpelijk begrip te brengen, als een ‘hemelse Vader’, iemand die een persoonlijke relatie met een ieder van ons heeft, die zijn kinderen beschermt en verzorgt, bemoedigt ons en trekt ons naar de ideale liefdevolle vaderfiguur.

Wanneer in de Bijbel, Exodus hoofdstuk 3 , Mozes roept naar de brandende struik

En vraagt aan Gods stem , wie zal ik zeggen dat je bent ? Antwoordt God :

« Zeg ‘Mijn naam is IK BEN’. ‘IK BEN heeft mij gestuurd. » . (Exodus 3 v 14 ).

De openbaring van wie God is en wat onze relatie met God is, gaat tot op de dag van vandaag door, daarom is het essentieel dat we als gemeenschap van gelovigen elkaar kunnen ontmoeten, zodat deze relatie en ons begrip kunnen groeien en ook aan anderen kunnen worden doorgegeven.

Daarom staat onze relatie met Jezus zo centraal in ons geloof, omdat Hij ons helpt om God te leren kennen.

Bijbellezing, Romeinen 8 : 38-39

« Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, 39 geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. »

We kennen God, door Jezus.

Gebed

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk,

en de kracht, en de heerlijkheid,

in der eeuwigheid,

amen.

Gods zegen toegewenst.

Meest recent nieuws

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
Back To Top