skip to Main Content

Ruimte van solidariteit

« Ruimte van solidariteit » in samenwerking met AMA
AMA is een federatie van opvangcentra en organisatie voor dak- en thuislozen die opvang, accommodatie en ondersteuning bieden aan volwassenen en gezinnen met psychosociale moeilijkheden maar ook aan rechtspersonen of personen die actief zijn op het gebied van het helpen en opvangen van mensen in grote sociale onzekerheid.
Foyer Georges Motte heeft zich bij de actie “solidaire ruimte” aangesloten. Om onze opdracht op het gebied van sociale samenhang te kunnen vervullen, hebben we het vertrouwen van ons doelpubliek nodig. Dit is de basis voor sociaal werkt. Vertrouwen dat wij door een dergelijk optreden dreigen te verliezen. Dergelijke controles zijn onverenigbaar met de waarden die wij in de non-profit sector uitstralen. Durven deze mensen nog steeds contact op te nemen met onze diensten, bij ons aan te kloppen… als ze niet veilig zijn binnen onze muren? Administratieve controles mogen uitgevoerd worden maar mag in GEEN geval het publiek viseren.
Om deze mening te steunen hangt er een SPANDOEK, voorgesteld door AMA, op de gevels van Foyer Georges Motte en het hoofdkwartier van het Leger des Heils om aan te tonen die wij een ruimte van solidariteit zijn en geen razzia’s of repressie van mensen zonder papieren toelaten.
Banderole QG 2Action banderole

Back To Top