skip to Main Content

Overdenking zondag 25 april – Majoor Mike Stannett

GESCHENK VAN HET EEUWIGE LEVEN

Dit werk stelt “De ladder van goddelijke beklimming” voor uit het klooster van St. Catherine Sinaï.

Deze icoon uit de 12e eeuw stelt monniken voor die Jacobs’ ladder beklimmen om de hemel te bereiken en het eeuwige leven te ontvangen. Ze bereiken niet allemaal de top… sommigen vallen aan de kant en worden opgepikt door de kleine zwarte demonen.

 Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus.  Romeinen 6 :23

Loon wordt verdiend, maar giften worden vrijelijk gegeven

De kostbaarste geschenken zijn vaak erfenissen, dingen die je koestert en doorgeeft aan iemand van wie je houdt. Het is een deel van jezelf dat je weggeeft, iets dat kostbaar of speciaal voor je was en dat je aan iemand anders toevertrouwt in de hoop dat zij het zullen koesteren omdat het iets voor jou betekende.

Evenzo geven wij als ouders of leerkrachten waarden door, positieve karaktereigenschappen, in de hoop dat onze kinderen of leerlingen die zullen omarmen, overnemen en weerspiegelen.

God heeft ons zijn zoon Jezus gegeven. Wij ontvangen iets van God zelf, zeker iets kostbaars voor Hem. Hij gaf het aan ons uit liefde voor ons.

Hij wacht om te zien hoe wij Hem ontvangen, hoe wij reageren op dit geschenk en op de gever.

God heeft ons, door Jezus, ook het geschenk van het eeuwige leven gegeven. Dit geschenk is juist de reden waarom God ons Jezus heeft gegeven en ons tegelijkertijd aan Jezus heeft toevertrouwd.

We zijn deel van elkaar, we horen bij elkaar.

Deze relatie wordt niet verdiend, zij wordt ons genadig aangeboden, zij moet worden verwelkomd en vrijelijk beleefd.

De geschilderde icoon herinnert ons eraan dat we op onze hoede moeten zijn, want er zijn machten die je willen afleiden en je van je verlossing afhouden.

Moge de Heer u zegenen en u bewaren.

Meest recent nieuws

Vredestichters onder de vluchtelingen

Kapitein Michaël Druart en zijn vrouw zijn verantwoordelijk voor het gemeenschapscentrum in Luik. Toen hij…

Lees meer

Getuigenis van Yuliia – De vrede terugvinden

Yuliia is Oekraïens. Ze is 31 jaar oud en moeder van haar 9-jarige zoon Romain.…

Lees meer

“Op weg naar Kerst 2022”, het jaarlijkse christelijke publieksevenement van het Leger des Heils

Het is alweer voorbij, dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes…

Lees meer
Back To Top