skip to Main Content

Overdenking zondag 21 maart

Dit schilderij van de Nederlandse kunstenaar Jeroen Bosch uit ca. 1490 toont een visioen van de Hof van Eden en moet van links naar rechts worden bekeken. Het vertelt het verhaal van de schepping van de mens, het leven in het paradijs en de gevolgen van de zondeval.

Het zit vol symboliek en verborgen betekenissen die verloren zijn gegaan en voor velerlei uitleg vatbaar zijn. Wat echter opvalt is het ‘andere wereld’-achtige. Bijna fantasie-achtig, van de onschuld en zuiverheid van het leven voordat het bedorven werd, tot de duistere, folterende en hel-achtige indrukken uiterst rechts.

Hoewel het een fantasievoorstelling is, geeft het toch duidelijk aan dat dit de toestand is waarin mensen leven.

Wij zijn hemelse wezens, levend in een mengeling van vreugde en naïviteit samen met vernedering en soms wreed en goddeloos gedrag.

In  Johannes 1 vers 3 tot 5 staat “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. 4 In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd.”

Laten we nadenken over de eenheid van Gods schepping, hoe iets wat ooit mooi en zuiver was, bedorven is geraakt.

De bijbellezing herinnert ons eraan dat het doel van Jezus’ leven was om ons terug te brengen naar waar we vandaan kwamen. Opdat we opnieuw het koninkrijk van de hemel zouden binnengaan door Zijn licht te volgen dat in ons is.

Mike Stannett, Majoor

Regionaal Officier

In this painting by  Dutch artist Hieronymus Bosch 1490 approx. It depicts a vision of the Garden of Eden and should be viewed from left to right telling the story of the creation of man , life in paradise and the consequences of the fall.

It is filled with symbolism and hidden meanings that have been lost and open to many interpretations. However what does stand out is the ‘other world’ type quality to it. Almost fantasy like , from the innocence and purity of life before it was spoiled, to the dark , torturous and hell like qualities on the far right .

Though it has this fantasy quality it does depict quite clearly that this is the condition of human life.

We are  heavenly beings, living in a mix of Joys and naivety along with degrading and sometime cruel and wicked behaviour.

Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind.  The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome[a] it. John 1:3-5

Let us reflect on the oneness of Gods creation ,, how what was at onetime beautiful and pure, has been corrupted.

The Bible reading reminds us of the purpose of Jesus life was to bring us back to where we came from. That we may once again enter the kingdom of heaven by following his light that is within us.

Meest recent nieuws

“Adventslichten”: Ontdek de solidaire Adventskalender

Het Leger des Heils nodigt u uit om deel te nemen aan een uniek en…

Lees meer

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Back To Top