Skip to content

Overdenking zondag 2 mei – Majoor Mike Stannett

Dit is schilderij getiteld ‘Mooie ziel’ werd geschilderd door Piage Vidrine tijdens de lockdown periode. Het was haar antwoord aan haar kinderen om te proberen te begrijpen wat er gebeurde. Ze beschrijft hoe ‘God al het licht vermengde tot een zielvolle bal van liefdevolle energie en het naar de aarde stuurde’.

Ze gaat verder met te zeggen hoe je een keuze hebt om Gods liefde en Zijn schoonheid met iedereen te delen door de manier waarop je leeft.

Voor ons als christenen spreken we over de schoonheid van God niet in de visuele oppervlakkige uiterlijke zin maar in de diepere innerlijke zin.

We vinden het moeilijk te omschrijven wat schoonheid is, het verschilt per persoon, het is iets dat moeilijk te vatten is maar we weten het als we het zien of ervaren.

Ja, het kan iets visueels zijn, zoals een landschap of een bloem, of het kan een muziekstuk of lied zijn.

Het kan een daad van vriendelijkheid of medeleven zijn, het kan een moment van gebed of lofprijzing zijn dat je zo diep raakt.

De schoonheid van sommige dingen worden niet vanaf het begin gewaardeerd of opgemerkt maar pas veel later.

In Prediker 3 vers 11 staat : “Maar Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.”

We spreken over God in termen van schoonheid, vooral wanneer we spreken over Jezus en zijn liefdevolle natuur en de relatie die we met Hem hebben. Maar ook hoe Hij door zijn leven in ons, ons ook mooi maakt, vooral als de vruchten van Zijn geest zich in ons openbaren.

In 1 Korintiërs staat: “De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. 5 Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. 6 Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. 7 Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. “

Laten we ons een moment concentreren om de schoonheid van Jezus in ons te laten zien.

Majoor Mike Stannett

This is painting entitled ‘Beautiful soul’ by Piage Vidrine, was painted during the Covid. Quarantine period. It was her response to her children to try and make sense of what was happening . She describes how ‘God mixed up all the light into a soulful ball of loving energy and sent you to earth’.

She goes on to say how  you have a choice to share Gods love with everybody as you live your life and share his beauty.

For us as Christians, we speak of the beauty of God, not in the visual superficial outward sense but in the deeper internal sense.

We find it difficult to describe what beauty is, it differs for each person, it is something that is difficult to grasp, but we know it when we see it or experience it.

Yes it can be something visual , like a landscape or a flower, or it can be a piece of music or song.

It can be an act of kindness or compassion, it can be a moment spent in prayer or praise that touches you so deeply.

Not everything that is beautiful at first, it is not always appreciated or perceived until later.

Ecclesiastes 3:11 “He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man’s heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.”

We speak of God in the terms of beauty, especially when we speak of Jesus and his loving nature and the relationship we have with him. But also how by his life in us , he makes us also beautiful , especially as the fruits of his spirt manifest them selves within us.

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Cor. 13 v 4-7

Let us focus for a moment to let the beauty of Jesus be seen in us.

Meest recent nieuws

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
Back To Top