Skip to content

Overdenking van zondag 27 september

Beste broeders en zusters in Christus,

Covid-19 is nog steeds in ons midden en de heropleving van de ziekte en de daaruit voortvloeiende restricties beperken onze activiteiten nog steeds.

De gezondheidsdienst en de autoriteiten doen hun best om ons veilig te houden, maar tegelijkertijd de noodzaak van economisch herstel en veiligheid in evenwicht te brengen.

Ruth’s moeder is 84 jaar oud en is zich er voortdurend van bewust dat ze door haar leeftijd en kwalen gevaar loopt, maar vraagt zich tegelijkertijd af: “Wat heeft het voor zin om te leven als ik niets kan doen of nergens heen kan?”

Er zijn een aantal fundamentele menselijke behoeften die verder gaan dan onze fysieke behoeften.

We hebben emotionele behoeften, we hebben het nodig geliefd te zijn en om liefde geven. Een knuffel, een omhelzing, fysiek contact met degenen die we liefhebben.

We hebben werk nodig om de kost te verdienen maar ook om ons gevoel van eigenwaarde te bewaren.

Of je nu een bouwvakker, een bakker, een moeder, een wetenschapper, een pianist of een modelbouwer bent, het is belangrijk om lonend bezig te zijn.

Intellectuele prikkels zijn ook noodzakelijk. Wat er op de TV te zien is, is een beperkt programma, mensen hebben meer stimulans nodig om het de moeite waard te vinden om uit bed te komen. Ze hebben behoefte aan interactie met andere mensen of toegang tot middelen om hun geest op een gezonde manier bezig te houden.

Dan is er nog het diepere leven, het spirituele leven. De mens is niet gemaakt om geïsoleerd te zijn of om een individuele onafhankelijke eenheid te zijn, we hebben elkaar nodig, maar we hebben ook onze geest, onze ziel nodig om gevoed te worden.

Hopelijk zien we de schappen van de supermarkt niet weer geplunderd worden, maar we moeten oppassen dat onze spirituele ‘schap’ niet leeg raakt door gebrek aan aanbidding, gebed, Bijbelstudie of spirituele gemeente.

Het was een vreugde om ons korpsen/kerken weer te zien openen, zelfs met een beperkte capaciteit, het brengt risico’s met zich mee en sommige congregaties hebben de eredienst in de zaal moeten opschorten vanwege het virus. Maar we moedigen u allen aan om zo betrokken mogelijk te zijn. Hetzij in de zaal, via de computer, per telefoon en vooral in het gebed.

Terwijl we tegen het virus strijden, moet ik denken aan de geestelijke strijd van het Leger des Heils, we zijn ons voortdurend bewust van de behoeften van de mensen, op alle en elk niveau, we moeten waakzaam blijven om onszelf te beschermen, maar ook om van dienst te zijn waar we kunnen en vreugdevol zijn in ons geloof en vertrouwen in God.

Een leven dat in liefde wordt geleefd is een leven dat het waard is om te leven.

1 Tim. 6:12 Doe je uiterste best voor het geloof. Grijp het eeuwige leven. Want daarvoor ben je geroepen en daarvoor heb je tegen heel veel mensen duidelijk over het geloof gesproken.

Gebed :

Lieve Heer,

We leren nieuwe manieren om U te volgen in deze tijd van onzekerheid.

Inspireer ons om nieuwe en vruchtbare manieren van aanbidding te blijven vinden, van zorg voor anderen, van dienstbaarheid aan onze lokale gemeenschap.

Help ons om ons geloof alert en levendig te houden zodat we niet in slaap vallen.

Heer, hoor onze gebeden voor al onze dierbaren, vooral degenen die we niet kunnen bezoeken, die ver weg wonen of op een plaats zijn waar er beperkingen zijn.

Heer, we bidden voor ons land, dat degenen die verantwoordelijk zijn hun plicht doen met de beste bedoelingen.

Dank U voor degenen die hard werken om ons veilig te houden of om ons te helpen onze gezondheid te herstellen.

Heer, wij bidden voor ons Leger des Heils, uw Leger, Heer, dat het sterk zal staan in zijn trouwe dienst aan hen die in nood verkeren en zijn geestelijke integriteit zal bewaren.

We vragen deze dingen in uw naam Jezus.

Meest recent nieuws

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
Back To Top