skip to Main Content

Overdenking van zondag 20 december

Dit schilderij van Rita Wegner is een traditionele interpretatie van de Hemelse Gastheer van de Engelen die de herders bezoekt.

Lucas 2 vers 8 tot en met 14

Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. 9 Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. 10 Maar de engel zei tegen hen: “Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk: 11 Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias  geboren. Hij is de Redder, de Heer. 12 Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.” 13 Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. 14 Ze prezen God en zeiden: “Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!” 15 Toen gingen de engelen naar de hemel terug.

 

Wees niet bevreesd, wees niet bang, waren de eerste woorden van de Engel des Heren.

Was dit een antwoord om de geschrokken herders te kalmeren toen de engelen plots voor hen verschenen? Of maakte het deel uit van een boodschap? Dat ze geen angst meer hoefden te hebben, de angsten van de mensheid in het leven, de zorgen en lasten die iedereen draagt, het leven in een duistere en vaak kwaadaardige materiële wereld.

Wat er ook om ons heen gebeurt, wees niet bang, er is niets te vrezen, … de Heer heeft je een Redder gestuurd. Iemand die jouw in je leven begeleidt, iemand die naast je loopt en je naar rustige wateren leidt, iemand die de prijs voor je zonden heeft betaald, iemand die je een nieuw en eeuwig leven geeft buiten dit materiële bestaan.

Wees niet bang voor je leven of het einde ervan.

Als we naar de afbeelding kijken, zien we de engelen de lucht vullen als een zwerm stralende vogels, die helder gloeien en licht in het donkere dal brengen.

De engel kondigt de geboorte aan van het kindje Christus aan de gewone, nederige herders, de wolken scheiden de lucht, misschien een storm ontwijkend. De Hemelse gastheer schittert zelfs boven de sterren uit, alsof de hele schepping ondergeschikt is aan deze gedenkwaardige gebeurtenis

Glorie aan God in de hoogste hemel.

Misschien moeten we onszelf de vraag stellen als we naar de situatie kijken. Wat betekent dit voor mij?

“Vandaag is er een Verlosser voor u geboren, Hij is de Messias, de Heer. ”

Moge het licht van dit nieuws uw reis door het leven verlichten, niet alleen voor uw vrede, maar zodat u als een engel kunt zijn die dezelfde boodschap aan anderen brengt, wees niet bevreesd ….. een Verlosser is voor u geboren.

Wees een engel, om hoop te geven,

Wees een engel om vrede te geven aan onrustige harten,

Wees een engel zodat de mensen om je heen zich tot Jezus kunnen wenden en zonder angst kunnen leven.

Laten we genieten van de laatste woorden van de engelen… « Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!”

Originale versie :

Meest recent nieuws

“Adventslichten”: Ontdek de solidaire Adventskalender

Het Leger des Heils nodigt u uit om deel te nemen aan een uniek en…

Lees meer

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Back To Top