Skip to content

Hij had geen aantrekkingskracht voor ons om naar Hem te verlangen – Overdenking woensdag 31 maart

« Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. »    Jesaja 53 :5

In de wereld van vandaag wordt alles beoordeeld naar uiterlijk, uiterlijke schoonheid, charisma, sprankelende humor, rijkdom,… alles is belangrijk, ongeacht gebreken en aftakeling.

De profeet Jesaja leert ons dat de Messias geen aantrekkingskracht had waardoor de mensen bij Hem zouden willen zijn.  Hij had geen rijkdom zodat men er aan zou denken misbruik van hem te maken, geen buitengewoon uiterlijk zodat men zou hopen in zijn gezelschap gezien te worden, geen prestatie of positie zodat men als zijn vriend beschouwd zou willen worden, in feite “zou hij veracht en verworpen worden.”

In dit beeld zien we dat Hij gegeseld, gebroken en gekneusd werd voor onze tekortkomingen, zonden en zwakheden. De lelijkheid van deze geseling en kruisiging, de angst en kwelling om Zijn vriend genoemd te worden is voor de meeste mensen genoeg om Zijn vriendschap af te wijzen.

Wij zijn de reden van zijn straf, zonder dat is er geen bewijs dat liefde de dood overstijgt.

“But he was wounded for our transgressions” Isaiah 53:5 

In today’s world , everything is judged by how it looks , it’s outward beauty , it’s charismatic charm , it’s sparkling humor , it’s wealthy appearance , is all important regardless of the deeper failings and corruption.

In Isaiah the prophecy states that the messiah would have no attraction in him , that we would desire him.  He had no wealth that people would covert his company , no good looks that people would want to be with him, accomplishments or standing that would want to be seen to be his friend , if fact “ he would be despised and rejected”

In this picture we see that he was flogged , broken and bruised for our failings , sins and weaknesses .

The ugliness of this flogging and crucifixion, the fear and stomach churning reaction to be called his friend is enough for most to reject his offer of friendship .

We are the reason for his punishment , without it , there is no evidence that love transcends death .

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top