Skip to content

Opbouwen van iets nieuws – Overdenking van zondag 28 juni

Goedemorgen iedereen, ik groet jullie in de naam van de Heer.

Vorige week waren Ruth en ik aanwezig bij onze eerste ‘live’-samenkomst in korps Brussel 2 sinds de versoepeling van de beperkingen en de heropening van onze korpsen.

Het was geweldig om veel vriendelijke gezichten te zien, om te weten dat we deze vreemde vorm van aanbidding met elkaar deelden en er van genoten om bij elkaar te zijn.

Veel van onze heilssoldaten en vrienden blijven bezorgd over verplaatsingen en zich te mengen met andere mensen en blijven daarom thuis. We bidden dat de dag zal komen waarop iedereen elkaar weer kan ontmoeten en we samen kunnen lofprijzen.

Geïnspireerd

Ik was vooral geïnspireerd door het onderwerp van de preek waarin Kapitein Andre de COVID-19 pandemie vergeleek met de opsluiting opsluiting van Noach en zijn familie in de ark tot de overstromingen waren teruggekeerd.

Als dankbetuiging bouwde Noach een altaar voor de Heer en bracht hij een offer.

De vraag aan ons allen was ‘hoe gaan we onze dank uitdrukken, wat gaan we doen?

Deze vraag sluit aan bij een gemeenschappelijk thema dat zich de laatste weken lijkt voor te doen. De Heer geeft ons de gelegenheid om opnieuw te beginnen, om iets nieuws te doen, om opnieuw op te bouwen, om naar een nieuwe horizon te kijken, om datgene wat niet vruchtbaar is los te laten, om ons te concentreren op wat essentieel en belangrijk is.

Mogelijkheden

Deze mogelijkheden zijn zowel persoonlijk als institutioneel.

Mogelijkheden in ons privé-geloof en in ons gemeenschappelijk geloof in het leger.

Het antwoord op wat dat zal zijn, is te vinden in wat de Heilige Geest aan een ieder van ons openbaart.

We leren ook dat er altijd een geloofsgemeenschap thuis zal zijn, zij die te zwak of onwel zijn, zij die moe zijn of wiens geloof wordt beproefd, zij die vroeger deel uitmaakten van de gemeenschap maar zich niet meer op hun gemak voelen, zij die nog steeds op zoek zijn want ze hebben nog niet helemaal gekozen. Veel van deze mensen hebben zich online met ons verbonden.

Al deze mensen zijn hongerig naar Gods woord op een manier die hen raakt in hun uur van nood.

Dit is onze kans om niet alleen onze korpsgemeenschap weer op te bouwen, maar ook om onze gemeenten thuis op te bouwen.

Online buitenkorpsen

Het internet geeft ons de mogelijkheid om ‘online buitenkorpsen’ op te bouwen, een virtuele geloofsgemeenschap, met meer overdenking en kwaliteit dan misschien in het verleden.

Het is belangrijk dat we de kansen die, zich op dit moment voordoen, claimen. Dat we verwachten dat er iets nieuws in het aanbod zit, dat we ons verbinden aan wat er wordt geopenbaard.

Dit is bijna hetzelfde als het bouwen van een altaar en het brengen van een dankoffer.

Nehemiah herbouwt

In het Oude Testament heeft Nehemia de wens om de muren van Jeruzalem, die in puin liggen, weer op te bouwen. Voordat Jeruzalem bewoond kan

worden en er weer een centrum voor aanbidding komt, moet het eerst veilig zijn.

Hoewel we vandaag de dag niet herbouwen na een periode van verwaarlozing of verwoesting, hoe langer de beperkingen blijven bestaan, hoe langer we niet in staat zijn om een kwalitatieve geloofservaring en spirituele voeding te bieden, hoe meer het nodig zal zijn om onze identiteit als Legermensen opnieuw op te bouwen en terug te krijgen.

Net zoals er een nieuw Jeruzalem werd gepland, zijn er voor ons vandaag misschien wat overeenkomsten.

Bijbellezing

Nehemia leert de toestand van Jeruzalem kennen en bidt tot God.

Zij zeiden tegen mij: “Zij die de ballingschap hebben overleefd en terug in de provincie zijn, verkeren in grote moeilijkheden en schande. De muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn met vuur verbrand”.

Toen ik dat hoorde, ging ik bedroefd op de grond zitten en huilde. Dagenlang was ik diep bedroefd. Ik at niets en bad tot de God van de hemel. 5 Ik zei: “Heer, God van de hemel, grote en machtige God! U houdt zich aan uw verbond met de mensen die van U houden en die U gehoorzamen. U houdt van hen. 6 Luister daarom alstublieft naar mijn gebed. Dag en nacht bid ik voor uw dienaren, de Israëlieten. Ik geef toe dat ik en mijn volk heel erg verkeerd tegen U hebben gedaan. 7 We zijn heel erg schuldig. Want we hebben ons niet gehouden aan de wetten en leefregels die U ons door uw dienaar Mozes heeft gegeven. 8 U heeft gezegd: ‘Als jullie niet naar Mij luisteren, zal Ik jullie verspreiden over de andere volken. 9 Maar als jullie weer bij Mij terugkomen, en als jullie mijn wetten weer gehoorzamen, dan zal Ik jullie weer terugbrengen naar de plaats die Ik heb uitgekozen om te wonen. Al woonden jullie aan het andere eind van de aarde, Ik zal jullie terugbrengen.’ 10 Heer, ze zijn immers uw dienaren. Ze zijn uw volk dat U op een machtige manier heeft bevrijd uit Egypte. 11 Heer, luister alstublieft naar mijn gebed en naar de gebeden van de mensen die nog wel ontzag voor U hebben. Doe alstublieft wat ik U vraag. Wilt U ervoor zorgen dat de koning naar mij wil luisteren en wil doen wat ik van hem vraag.” Ik was namelijk de wijnschenker van koning Artasasta.

Gebed

Lieve Heer, het is met dankbaarheid in ons hart dat we elkaar op een beperkte manier kunnen ontmoeten om samen u te eren.

We vragen een speciale zegen voor diegenen van onze gemeente die thuis zijn en die online op zoek zijn naar geestelijk voedsel en om zich onderdeel te voelen van onze gemeenschap.

Moge ze echt voelen dat ze erbij horen en dat we allemaal waardevol zijn in uw ogen.

Heer, we staan voor vele uitdagingen, om alle beperkingen te overwinnen, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en weer als een familie samen kunnen zijn.

Heer, help ons om geïnspireerd te worden om ons , UW Leger, weer op te bouwen. Om te leren van onze fouten en te luisteren naar Uw Heilige Geest.

Heer, help ons om een nieuw leger te laten groeien, met nieuwe manieren van aanbidding, zodat we samen, onze mensen thuis, online of in het korps, gevoed worden en het gevoel hebben dat we samen één zijn.

In uw naam Jezus vragen we.

Amen

Moge de Heer jullie zegenen!

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top