skip to Main Content

Ondernemingen zetten zich samen in met het Leger des Heils voor de slachtoffers van de overstromingen

Sinds de overstromingen in juli, die de provincie Luik zwaar hebben getroffen, werken verschillende bedrijven samen met het Leger des Heils om de slachtoffers te helpen. Sommigen schenken materiële goederen, anderen zoals Electro Dépôt, bieden speciale tarieven aan voor apparaten. Een aantal ondernemingen boden hun werknemers de gelegenheid om een dag vrijwilligerswerk te doen bij de getroffenen.

Deze hulp loopt over een langere periode, zowel wat betreft de aanwezigheid van het Leger des Heils onder de slachtoffers als wat betreft de partnerschappen die we met de verschillende bedrijven zijn aangegaan. Het voorbeeld van de firma Mars Belgium betekent veel voor ons en voor hen. Sinds half september tot eind november hebben vier vrijwilligers om beurten huizen schoongemaakt, maaltijden klaargemaakt en afgeleverd, …

Laura is 37 jaar oud en jonge moeder van een zoontje. Sinds 2018 werkt ze bij Mars Belgium als Senior Counsel Multisales. Aangezien zij in de Verenigde Staten heeft gewoond, kende zij al het Leger des Heils, dat zij vroeger bezocht als klant in tweedehandswinkels. Terug in België en in het kader van haar beroepsactiviteit, had Laura de gelegenheid om het Deense filiaal van haar onderneming te bezoeken. Zij ontdekte dat er een partnerschap bestond tussen Mars en het Leger des Heils in Denemarken.

Verantwoordelijk voor het vrijwilligersprogramma sinds 2019 binnen haar bedrijf, nam Laura contact op met het Leger des Heils in Brussel om een samenwerking tussen de twee verenigingen op te zetten. Sindsdien is er een mooie samenwerking tot stand gekomen.

“Ik denk dat het belangrijk is om een deeltje van je tijd aan anderen te geven. Dat ik dit mag doen tijdens de werkuren, is een geweldige kans,” zegt Laura. Mars Belgium biedt zijn werknemers de gelegenheid om twee dagen per jaar vrijwilligerswerk voor een goed doel te doen. Met dit initiatief wil de onderneming – zowel intern als extern – een boodschap en de waarden van solidariteit uitdragen. “Werken voor éénzelfde doel motiveert iedereen. Wij zijn gewend om samen te werken volgens vooraf bepaalde procedures. Hier moeten we leren ons aan te passen aan de behoeften van anderen en flexibel te zijn,” legt Laura uit.

Getuigenis van Victoria

“In de maand oktober heb ik via mijn bedrijf met andere collega’s deelgenomen aan een solidariteitsdag bij het Leger des Heils in Luik.

Ik had de gelegenheid om het team van Michael te ontmoeten, dat ons de werking van het centrum, de acties en uitdagingen kon helpen kaderen. Prioriteit zijn op dit moment de situaties van de bewoners die meubilair en huis verloren door de overstromingen.

In het gemeenschapscentrum van het Leger des Heils in Luik is de ontvangst hartelijk. Mensen kunnen er douchen en eten in verwarmde zalen en er voedselpakketten of allerlei materialen afhalen.” Ik was zeer getroffen door de empathie en welwillendheid van het team van het Leger des Heils, dat klaarstaat voor iedereen die hulp nodig heeft.”

Meest recent nieuws
Eva Burrows Générale De L’Armée Du Salut De 1986 à 1993

Vrouwen, ten dienste van God

Hoewel vrouwen niet vaak in de Bijbel worden genoemd, heeft elk van hen een prominente…

Lees meer

Achter de duisternis 25/09 – Internationale gebedsdag voor slachtoffers van mensenhandel

Het Leger des Heils zet zich al jaren in voor de bestrijding van moderne slavernij…

Lees meer

De blijdschap om dienstvaardig te zijn

Majoors Frank en Bluette Estievenart, beiden onlangs gepensioneerd, hebben zojuist een bladzijde omgeslagen in hun…

Lees meer
Back To Top