Skip to content

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn de Olympische en Paralympische Spelen in hartje Parijs in volle gang. Dit sportevenement zal Frankrijk wereldwijd in de schijnwerpers plaatsen. Naast de sportieve prestaties en resultaten zullen deze Spelen ook gelegenheden zijn voor feest, enthousiasme en engagement.

Maar er bestaat een reëel risico dat deze sportevenementen problemen zullen veroorzaken voor dakloze mensen. Voor christenen zijn dakloze mensen, net als atleten, een weerspiegeling van het gezicht van Christus. Het is daarom belangrijk om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat ons welkom waardig en warm is voor iedereen. Het risico dat men de aanwezigheid van veel mensen in situaties van uitsluiting wil verbergen, is echter groot.

De keerzijde van de medaille?

Een collectief “Le revers de la médaille” (De keerzijde van de medaille), bestaande uit 75 organisaties waaronder het Leger des Heils, heeft zich verenigd om de publieke opinie te waarschuwen voor dit reële risico. In een open brief gericht aan de overheid die in december 2023 werd gepubliceerd, roepen ze op om een noodplan op te stellen in aanloop naar de Spelen. De prefectuur van de regio Île-de-France weerlegt echter elke vorm van «sociale zuivering», omdat dit «in strijd is met de menselijke waardigheid». Ze geeft ook aan een «diepgaand sociaal werk» te willen verrichten ten behoeve van mensen die aan de rand van de samenleving leven.

Vrijstellingen in de ‘Rode zones’

De Parijse prefectuur heeft aangekondigd dat bepaalde ‘Rode zones’ rondom de Olympische stadions tijdens de Spelen niet toegankelijk zullen zijn voor verkeer. Echter, uitzonderingen zullen worden verleend aan verenigingen. Zij zullen dus straathoekwerk kunnen uitvoeren en voedseldistributie kunnen organiseren.

We zijn bezorgd

Onze bezorgdheid blijft echter bestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de «Halte alimentaire», een instelling van het Leger des Heils die tot 180 mensen per dag ontvangt, in hartje Parijs. De geografische ligging ervan, in het centrum van het 1e arrondissement, bevindt zich in een ‘Rode zone’. Hoewel de autoriteiten ons hebben verzekerd dat ze de continuïteit van de sociale diensten zullen handhaven, kan de massale aanwezigheid van veiligheidstroepen in dit gebied afschrikwekkend zijn voor mensen op straat. Een ander punt van zorg dat door humanitaire organisaties naar voren is gebracht, is de toegang tot gezondheidszorg voor mensen die op straat leven. Sommigen van hen hebben regelmatige zorg nodig, maar moeten hiervoor naar een plek ver van huis geraken. Hoe komen ze daar? Ook baart de openingsceremonie de verantwoordelijken van deze instelling zorgen, aangezien 10 dagen vóór deze ceremonie de nabijheid van de oevers van de Seine onder een «uitgebreide veiligheidsperimeter» zal vallen.

De uitsluiting van verstotenen

Ondanks de geruststellende woorden van de overheid moeten we vaststellen dat mensen die in de marge van de samenleving leven, gevraagd worden de hoofdstad te verlaten. Maatschappelijk werkers spreken over een reeks subtiele «uitnodigingen» om de stad te verlaten. Deze verplaatsing buiten Parijs komt vooral doordat plaatsen in hotels, die daklozen opvangen, worden toegewezen aan toeristen. Een tiental mensen uit de regio Parijs zijn bijvoorbeeld naar Belfort gestuurd. Het opvangen in andere regio’s is op zichzelf niet per se slecht als dit overeenkomt met de wensen van de betrokkenen en niet bedoeld is om de armoede in Parijs te verbergen. Maar er is geen garantie dat het de andere kant op gaat, wat de solidariteitsverenigingen nog meer zorgen baart.

«Ik zeg jullie de waarheid, voor zover je dit niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je het ook niet voor mij gedaan» (Jezus) – Mattheüs 25:45

Pierre-Baptiste Cordier
Stichting Leger des Heils

Meest recent nieuws

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
Back To Top