Skip to content

Maandag 6 april – Een corrupt hart

« Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de mannen die duiven verkochten. » Mattheus 21 vers 12
Na de glorieuze viering van de aankomst van Jezus in Jeruzalem op een ezel, komen we terug op aarde, maar alles is verre van volmaakt…
Na de Hosanna’s en Halleluja’s, en na het zien en horen van het vrolijke gejuich van het volk, bezoekt Jezus nu de tempel.lundi
Gods heilige plaats, het centrum van hun geloof, wordt overspoeld door gewetenloze handelaren, die de gelovigen laten betalen voor hun offers en bijdragen aan de tempel. Alleen offers die ter plaatse tegen onbetaalbaar hoge prijzen werden verkocht, veel hoger dan de offers die thuis werden bereid, werden als aanvaardbaar beschouwd.
Dit beperkte het aantal mensen dat het zich kon veroorloven om te bidden of zegeningen te ontvangen, omdat velen van hen zich de kosten niet konden veroorloven, tenzij ze zich in de schulden gingen steken.
Dit zijn dezelfde principes van de “markteconomie” die door de toenmalige ondernemers werden gewaardeerd en die ook nu nog gelden. De wet van vraag en aanbod.
Terwijl we allemaal geconfronteerd worden met deze pandemie die veroorzaakt wordt door het coronavirus, zijn we getuige van identiek misbruik van gezichtsmaskers, testkits en zelfs rollen wc-papier die door sommige profiteurs tegen schandalige prijzen worden verkocht.
Geen wonder dat Jezus van streek was. Hij is op het hoogtepunt van zijn bediening. Hij weet dat hij uit liefde voor de mensheid en uit gehoorzaamheid aan de wil van Zijn vader zichzelf zal offeren. En nu constateert hij dat de belangrijkste plaats van aanbidding, het Heilige der Heiligen, corrupt is.
Vandaag is het aan ons om na te denken over de voorbereiding van ons eigen hart over de aanpak van Pasen. Tussen gemeenschappelijke praktijken en wereldwaarden is het nu erg moeilijk om de man en vrouw van het geloof achter dit alles te zien of te herkennen.
Moge deze Stille Week voor ieder van ons een kans zijn om ons ware innerlijk te onthullen.

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top