skip to Main Content

Jacques Donzé is de nieuwe voorzitter van het Leger des Heils Sociale Werken in Frankrijk en België

Kolonel Jacques Donzé, reeds sinds 1 mei 2022 hoofd van de congregatie van het Leger des Heils in Frankrijk, heeft op 24 juni 2022 het voorzitterschap van de Sociale Werken van Leger des Heils in Frankrijk en België op zich genomen. Hij volgt kolonel Daniel Naud op, die na 8 jaar dienst met pensioen is gegaan.

Kolonel Claude-Evelyne, zijn echtgenote, is benoemd tot territoriaal voorzitster van Vrouwen- en Gezinswerk voor het Leger des Heils in Frankrijk en België.

Verbonden aan onderwijs en overdracht

Kolonel Jacques Donzé, geboren te Lausanne in 1964, werd officier (predikant) bij het Leger des Heils in 1990. Samen met zijn vrouw diende hij in de christelijke gemeenschappen van het Leger des Heils in Zwitserland en België, waar hij een pastoraal en sociaal ambt uitoefende voordat hij jeugdwerker werd. Zeer begaan met het onderwijs en de overdracht van kennis, heeft hij talrijke activiteiten voor kinderen en adolescenten op touw gezet en eraan deelgenomen. Daarna werd hij verantwoordelijk voor de Posterijen (Christelijke Gemeenschappen) voor Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije. Kolonel Jacques Donzé blijft in Parijs betrokken bij de acties die reeds door zijn voorgangers in gang waren gezet. Vertrouwend op de vaardigheden van elke medewerker binnen het Leger des Heils, hecht hij primair belang aan de vraag naar de zin van de actie:

“Het is niet een kwestie van groter en groter worden tegen elke prijs. Ik geef de voorkeur aan een kleinere maar zinvolle organisatie, boven een allesomvattende ontwikkeling die ons van onze waarden zou afbrengen. Onze geestelijke grondslag moet ons vooruithelpen, met respect voor de ideeën en overtuigingen van iedereen.”  Kolonel Jacques Donzé

Meest recent nieuws
Eva Burrows Générale De L’Armée Du Salut De 1986 à 1993

Vrouwen, ten dienste van God

Hoewel vrouwen niet vaak in de Bijbel worden genoemd, heeft elk van hen een prominente…

Lees meer

Achter de duisternis 25/09 – Internationale gebedsdag voor slachtoffers van mensenhandel

Het Leger des Heils zet zich al jaren in voor de bestrijding van moderne slavernij…

Lees meer

De blijdschap om dienstvaardig te zijn

Majoors Frank en Bluette Estievenart, beiden onlangs gepensioneerd, hebben zojuist een bladzijde omgeslagen in hun…

Lees meer
Back To Top