Skip to content

Ik ben de weg – Overdenking vrijdag 2 april

« IK BEN  de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. »    Johannes 14 :6

Liefde overwint angst, dood. Liefde is de sleutel tot het eeuwige leven. De opstanding was Jezus’ ware “triomfantelijke intocht” in het Koninkrijk van God.

Het verbazingwekkende is dat Hij de poorten van de hemel voor ONS opent! Dezelfde mensen die Hem bespotten, afranselden en kruisigden. Dezelfde mensen die “veel te wensen overlaten” wanneer zij vol zonde zijn, maar wanneer zij door Hem bemind worden, kunnen vergeven worden en er is een plaats voor hen bereid…zo is het ook voor u, als u het zoekt.

“Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. “  Mattheüs 7:7

Jezus is de weg, ben jij op de weg?

I am  the way , the truth and the life . No one comes to the father except through me “ John 14 :

Love triumphs over fear , over death . Love is the key to eternal life . The resurrection was Jesus’ real ‘ triumphant entry ‘into Gods kingdom .

The incredible thing is that he throws open the gates of heaven to US  ! The same people who had him mocked and flogged him  and crucified him . The same people who are ‘little to be desired’  when filled with sin but when loved by Him , all can be forgiven and a place is prepared for you , when it is sought .

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. Matt. 7:7

Jesus is the way , Are you on the way ?

Meest recent nieuws

24 jaar ten dienste van vrouwen

Het Leger des Heils wil tegemoetkomen aan de behoeften van hulp en bescherming van vrouwen…

Lees meer

Samen het laatste stukje weg afleggen

“Het leven is schoonheid, bewonder het. Leven is een belofte, houd je eraan. Leven is…

Lees meer

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer
Back To Top