Skip to content

Hotel wordt aangepast als opvangcentrum

In het kader van de COVID-bestrijding heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel een oproep gelanceerd aan alle sociale verenigingen van Brussel om leegstaande hotels uit te baten.

Bij deze oproep werd vooral de nadruk gelegd op de opvang van gezinnen en eenoudergezinnen. In hoofdzaak gaat het om alleenstaande moeders met kinderen. Deze opvang is voor dakloze families voorbehouden.

Sinds half december wordt de uitbating van het “Train Hostel” in Schaarbeek toevertrouwd aan het Leger des Heils. Met ondersteuning van de dienst “Begeleiding aan huis” wordt er een algemeen begeleidingsplan voorgesteld aan de mensen die worden opgevangen. In deze context is het inderdaad gemakkelijker om een follow-up op te zetten om de re-integratie van deze mensen in de samenleving te bevorderen.

Op amper een maand tijd hebben we het nodige personeel moeten vinden en aanwerven. Het team bestaat uit twee sociaal assistenten, vier opvoeders, een onthaalmedewerker en een schoonmaak/onderhoudsmedewerker. De vroegere kok van het hotel was ook nog werkloos en werd na sollicitatie aangenomen met een halftijds contract.

Er zijn 20 kamers, een eetzaal, een keuken, en een recreatiezaal tot onze beschikking.

De mensen die via Brussels Help naar ons worden doorverwezen, bevinden zich in een zeer precaire situatie. Sommigen onder hen hebben geen geldige verblijfspapieren. Gezinnen die geen enkele hulp genieten en afkomstig zijn uit een Europees land kunnen eveneens in het Train Hostel terecht.

Het is niet de bedoeling dat mensen hier een jaar verblijven zonder actieplan. Het doel is om samen met de sociaal assistent op zoek te gaan naar re-integratie, om ze van een precaire naar een meer stabiele situatie te loodsen, zowel op het vlak van administratie, financiën als van huisvesting,…

Het hotel is sinds half december geopend. Een familiale crisis ligt gewoonlijk aan de basis van deze vrouwen in moeilijkheden. Dit soort situaties zijn nog sterker aanwezig tijdens de lockdown. De stad Brussel heeft in het algemeen een tekort aan vrouwenopvang.

Voor het goede verloop van het gemeenschapsleven en om de aanvragen met betrekking sociale hulpverlening te versoepelen zijn er nog enkele aanpassingen noodzakeleijk.De taal is vaak een barrière voor een goede communicatie, er moeten soms tolken worden ingezet. Er worden ook regelmatig bewonersvergaderingen georganiseerd waarbij de huisregels worden besproken. We betrekken de cliënten in de huishouding zoals de afwas doen, af en toe een maaltijd voorbereiden,…Er heerst een huiselijke sfeer. Er is een lounge met televisie voorhanden, op de woensdagnamiddagen worden er activiteiten voorzien voor de kinderen.

Annelies Vanbeckevoort, projectverantwoordelijke“Mijn eerste maand Train Hostel was een heel bewogen maand:kennis maken met de nieuwe werknemers, alles klaarzetten voor de bewoners, ze leren kennen en samen ontdekken wat hun noden zijn zodat ze optimaal begeleid kunnen worden. Hoe goed men zich ook voorbereidt, er zijn onverwachte dingen waaraan je het hoofd moet bieden. Het gezegde “Alle begin is moeilijk” is hier niet anders. Maar dankzij de hulp van collega’s binnen de verschillende sociale werken van het Leger des Heils valt stilaan alles min of meer op zijn plaats.”

Esther Tesch

Meest recent nieuws

24 jaar ten dienste van vrouwen

Het Leger des Heils wil tegemoetkomen aan de behoeften van hulp en bescherming van vrouwen…

Lees meer

Samen het laatste stukje weg afleggen

“Het leven is schoonheid, bewonder het. Leven is een belofte, houd je eraan. Leven is…

Lees meer

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer
Back To Top