skip to Main Content

Het standpunt van het Leger des Heils als steun aan de vrouwenrechten in Afghanistan

De opdracht van het Leger des Heils is het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus en het lenigen van menselijke nood in Zijn naam zonder enig onderscheid. Als christenen worden wij, met Gods genade en leiding, aangemoedigd om deze doelstellingen in ons dagelijks leven toe te passen. Het Leger des Heils kan de vervolging van bepaalde mensen vanwege hun geslacht, afkomst en religie in geen geval door de vingers zien.

Generaal Brian Peddle, geestelijk leider van het Leger des Heils, ondertekende een open brief aan de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitspreekt over de rechten van Afghaanse vrouwen.

De brief is ondertekend door meerdere religieuze en andere wereldleiders en benadrukt de “diepe bezorgdheid” over de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waar het verbod op hoger onderwijs voor vrouwen op 20 december 2022 opnieuw werd aangekondigd en bevestigd. Op 24 december werd ook een besluit aangekondigd dat vrouwen verbiedt nog langer in particuliere organisaties en internationale nietgouvernementele organisaties te werken.

In de brief worden VN-secretaris-generaal António Guterres en andere VN-functionarissen opgeroepen kennis te nemen van deze “rampzalige terugschroeving van de mensenrechten”

Generaal Peddle verklaart: “Het Leger des Heils is een internationale christelijke beweging en als dusdanig is onze International Social Justice Commission (ISJC), gevestigd in New York, vertegenwoordigd bij de VN. Het is onze taak te pleiten voor menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid voor de armen en onderdrukten in deze wereld. In die hoedanigheid heb ik deze brief ondertekend. Het is essentieel dat internationale organisaties hun positie gebruiken om een stem te zijn voor de stemlozen.”

De brief sluit met een dankwoord bij voorbaat voor hun medewerking aan de VN en de OIC en vervolgt “dat zij geschiedenis moeten schrijven met hun gewaardeerde organisaties – die al onze regeringen vertegenwoordigen – door de fundamentele verplichtingen aan het welzijn van de mens te blijven nakomen in de meest onrustige tijden die de mensheid beleeft”.

Dit is ook waar “volgeling van God zijn” over gaat, het streven om de onvoorwaardelijke liefde van Jezus te propaganderen.

Kolonel Melvin Fincham
Assistent hoofdsecretaris

 

Vragen aan de VN en de OIC

In deze brief worden specifieke vragen gesteld aan de VN, waaronder volgende:

– Wat is uw inschatting van de financiële gevolgen van een verbod op vrouwenarbeid in Afghanistan en welke invloed heeft dit verbod op een gezin waar momenteel de vrouw aan het hoofd staat en de enige loontrekker is, inclusief de gevolgen voor de situatie van Afghaanse jongens?

– Hoeveel kinderen, zowel jongens en meisjes, bevinden zich in het gezin dat dan geen kostwinner meer heeft?

– Wat zijn uw voorspellingen over de gevolgen voor de algemene financiële en economische gezondheid van de Afghaanse natie wanneer vrouwen niet langer een inkomen uit overheidsdienst kunnen verdienen?

– Heeft u contact met mannelijke gemeenschapsleiders in het land?

Steunen zij unaniem de Taliban in deze beslissing? *

In de brief wordt de OIC verzocht even veeleisende vragen te beantwoorden en wordt gevraagd wat de OIC – met zijn 56 lidstaten, allen ook lid van de VN – aan deze situatie doet.

Lees meer over het werk van het Leger des Heils
in de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid:
Kliek hier

Meest recent nieuws

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Mégane à la caisse du magasin LE24

Geloof in praktijk brengen door arbeidsintegratie

Megan, 26 jaar, volgde een opleiding als zorgassistente. Met het ART60 (*1)-statuut wil ze graag…

Lees meer
Back To Top