skip to Main Content

Het Leger des Heils zet zich in

De situatie in Oekraïne heeft nu al verschrikkelijke humanitaire gevolgen: duizenden mensen zijn gedood en nog eens miljoenen ontheemd. Als reactie op de humanitaire noodsituatie is het Leger des Heils onmiddellijk gemobiliseerd in Oekraïne en in de buurlanden om noodhulp te verlenen.

Vanaf het begin van het conflict in Oekraïne hebben het Internationale Leger des Heils en zijn afdelingen in Oekraïne, Rusland en de buurlanden zich gemobiliseerd om noodhulp te verlenen aan vluchtelingen. Ons bestuur heeft ook een crisiseenheid opgericht om de acties ten behoeve van deze ontheemden te coördineren.

Als reactie op de humanitaire noodsituatie in Oekraïne heeft het Leger des Heils van Roemenië onmiddellijk teams ter plaatse ingezet. Officieren van het Leger des Heils hebben vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en onderdak geboden. In Roemenië, Moldavië en Oekraïne, in de sneeuw, in de zon, bij vriestemperaturen, blijven de teams zich mobiliseren om mensen die de bombardementen in Oekraïne ontvluchten, op te vangen en onderdak te bieden. Naast de eerste levensbehoeften (voedsel en hygiëneproducten) zijn aan de gezinnen simkaarten uitgedeeld, zodat zij contact kunnen houden met hun verwanten. Er worden ook folders in het Oekraïens verspreid onder vluchtelingen om hen aan te moedigen op hun hoede te zijn voor netwerken van moderne slavernij die hen proberen te rekruteren.

In zo’n gewelddadige tijd betekent het beantwoorden aan de verwachtingen van de slachtoffers van het conflict materiële hulp, maar ook geestelijke en psychologische hulp, hetgeen de eigenlijke missie van het Leger des Heils is.

In vergelijking met haar aanwezigheid in Frankrijk en GrootBrittannië is de aanwezigheid van het Leger des Heils in Oekraïne, Roemenië en Moldavië veel recenter. Het personeel dat kan worden ingezet blijft dus bescheiden in verhouding tot de noden. De lokale teams doen hun uiterste best, ondanks een gevoel van uitzichtloosheid. Verscheidene noodhulpteams die door het internationale Hoofdkwartier in Londen waren gestuurd zijn in Polen, Roemenië en Moldavië aangekomen om noodhulp op te zetten.

Drie konvooien van het Leger des Heils zijn erin geslaagd naar Oekraïne terug te keren om meest dringende levensbehoeften aan te voeren.

Sinds het begin van de oorlog zijn bijna 35.000 Oekraïense vluchtelingen in België aangekomen. De teams van het Leger des Heils staan klaar om de noden te lenigen. Aan het begin van het conflict werd een inzamelingsactie gelanceerd en veel donateurs hebben deze oproep beantwoord. De behoeften zijn immens. Het Leger des Heils helpt om niet alleen aan de dringende noden te voldoen, maar ook op de lange termijn wanneer het land aan wederopbouw toe is.

David Germain
Communicatieverantwoordelijke van de Stichting Leger des Heils

Meest recent nieuws

Een jaar later… overzicht van de hulpverlening na de overstromingen in Luik.

In juli 2021 werd België zwaar getroffen door overstromingen van ongekende omvang, waarbij 39 mensen…

Lees meer

Jacques Donzé is de nieuwe voorzitter van het Leger des Heils Sociale Werken in Frankrijk en België

Kolonel Jacques Donzé, reeds sinds 1 mei 2022 hoofd van de congregatie van het Leger…

Lees meer

Het Leger des Heils zet zich in

De situatie in Oekraïne heeft nu al verschrikkelijke humanitaire gevolgen: duizenden mensen zijn gedood en…

Lees meer
Back To Top