skip to Main Content

Het Gemeenschapscentrum in Luik past zich aan in tijden van Covid

Zelfs op religieus vlak zal de crisis niet het laatste woord hebben!

Leden van de Gemeenschap blijven betrokken. We hebben geïnvesteerd in videoapparatuur om de eredien-sten te verspreiden. De bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten zijn toege-nomen.

De aankoop van audiovisuele apparatuur voor het opstarten van een YouTube-ka-naal onder de naam “Armée du Salut LIÈGE” maakt de online uitzending van erediensten mogelijk, ook bijbelstu-dies, opleidingen, sociale debatten. Wij starten een predikingsopleiding om het apostolische aspect van onze vereniging te ondersteunen. Als onderdeel van de pakketten ontvangen de mensen bijbel-verzen en een uitnodiging om de uitzen-dingen te volgen.

Sinds meer dan een jaar komt een vrijwil-ligster Franse les geven. Haar kwaliteiten als docente en haar opleidingscapacitei-ten hebben ons in staat gesteld haar te betrekken bij onze evaluatieprogramma’s en doelstellingen. Zij is een echte aan-winst. In een structuur als de onze is zij een godsgeschenk.

Een andere dame sloot zich aan als vrij-willigster tijdens de lockdown. Als archi-tecte droeg zij veel bij in de reorganisatie van onze beschikbare ruimtes. “God voorziet werkelijk in onze behoeften.” zegt Kapitein Druart.

De slogan “Soep, Zeep en Redding” is onze strijdkreet! “We willen er alles aan doen om de missie van het Leger des Heils uit te dragen,” zegt sergeant-majoor Gloria, de aalmoezenier van het centrum. “Wij houden onze ogen gericht op de leer van Christus en de visie van onze stichter: zielen tot de Heer brengen, ieder mens helpen te groeien in godsvrucht en de lijdende mensheid onvoorwaardelijk dienen.”

Christel Lecoq

Dank

DANK U WEL aan de gulle sponsor die de aankoop van materiaal heeft gefinancierd om de daklozen in goede omstandigheden te kunnen huisvesten.

HARTELIJK DANK aan de donateurs die hebben bijgedragen aan het project Christmas Box.Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het Waals Gewest, die in ruime mate aan onze acties hebben deelgenomen, kunnen wij onze strijd tegen sociale ongelijkheden verderzetten.

Meest recent nieuws

“Adventslichten”: Ontdek de solidaire Adventskalender

Het Leger des Heils nodigt u uit om deel te nemen aan een uniek en…

Lees meer

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Back To Top