Skip to content

Het Gemeenschapscentrum in Luik past zich aan in tijden van Covid

Zelfs op religieus vlak zal de crisis niet het laatste woord hebben!

Leden van de Gemeenschap blijven betrokken. We hebben geïnvesteerd in videoapparatuur om de eredien-sten te verspreiden. De bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten zijn toege-nomen.

De aankoop van audiovisuele apparatuur voor het opstarten van een YouTube-ka-naal onder de naam “Armée du Salut LIÈGE” maakt de online uitzending van erediensten mogelijk, ook bijbelstu-dies, opleidingen, sociale debatten. Wij starten een predikingsopleiding om het apostolische aspect van onze vereniging te ondersteunen. Als onderdeel van de pakketten ontvangen de mensen bijbel-verzen en een uitnodiging om de uitzen-dingen te volgen.

Sinds meer dan een jaar komt een vrijwil-ligster Franse les geven. Haar kwaliteiten als docente en haar opleidingscapacitei-ten hebben ons in staat gesteld haar te betrekken bij onze evaluatieprogramma’s en doelstellingen. Zij is een echte aan-winst. In een structuur als de onze is zij een godsgeschenk.

Een andere dame sloot zich aan als vrij-willigster tijdens de lockdown. Als archi-tecte droeg zij veel bij in de reorganisatie van onze beschikbare ruimtes. “God voorziet werkelijk in onze behoeften.” zegt Kapitein Druart.

De slogan “Soep, Zeep en Redding” is onze strijdkreet! “We willen er alles aan doen om de missie van het Leger des Heils uit te dragen,” zegt sergeant-majoor Gloria, de aalmoezenier van het centrum. “Wij houden onze ogen gericht op de leer van Christus en de visie van onze stichter: zielen tot de Heer brengen, ieder mens helpen te groeien in godsvrucht en de lijdende mensheid onvoorwaardelijk dienen.”

Christel Lecoq

Dank

DANK U WEL aan de gulle sponsor die de aankoop van materiaal heeft gefinancierd om de daklozen in goede omstandigheden te kunnen huisvesten.

HARTELIJK DANK aan de donateurs die hebben bijgedragen aan het project Christmas Box.Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het Waals Gewest, die in ruime mate aan onze acties hebben deelgenomen, kunnen wij onze strijd tegen sociale ongelijkheden verderzetten.

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top