Skip to content

Geef de kans om terug op te bouwen ondanks een ingewikkeld verleden

De tweedehandswinkel Het Trefpunt van het Leger des Heils in Antwerpen werkt sinds enkele jaren samen met het Ministerie van Justitie, in partnerschap met VZW Elegast. Het doel is een alternatieve oplossing voor re-integratie te bieden in vervanging van een gevangenisstraf.

Sinds 2007 werkt VZW Elegast samen met het Justitiehuis Antwerpen in het kader van de autonome gemeenschapsdienst. Deze dienst is bedoeld voor mensen onder de 31 jaar die met een gevangenisstraf riskeren, maar voor wie een alternatieve oplossing kan worden gevonden. Dit voorkomt de verstoring van de sociale en familiebanden als gevolg van detentie. Er blijft een band met de samenleving bestaan om de rehabilitatie en re-integratie van de dader te vergemakkelijken.

Bij de voorstellen voor een onthaalplaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie, de vaardigheden en de voorkeuren van elke persoon. Een opzichter van de gemeenschapsdienst ziet erop toe dat de opdracht correct wordt uitgevoerd: stiptheid, investering in de structuur, enz. In geval van onregelmatigheden of problemen kan de toezichthouder de zaak voorleggen aan de reclasseringscommissie, die kan besluiten de taakstraf te beëindigen en het openbaar ministerie kan verzoeken de oorspronkelijke straf ten uitvoer te leggen.

Luitenante Manuela Ringelberg is de verantwoordelijke officier van het Leger des Heils in Antwerpen. Toen haar werd gevraagd om van de tweedehandswinkel een gastvrije plek te maken voor mensen die baat hebben bij dit programma, accepteerde ze dit in de veronderstelling dat dit overeenkwam met de waarde van onvoorwaardelijkheid die het Leger des Heils dierbaar is.

“De mensen die naar ons worden doorverwezen, hebben zeer uiteenlopende profielen, van alle leeftijden en alle sociale klassen.” legt Manuela uit. Sommigen waren in een andere opvang begonnen met gemeenschapswerk, maar voelden zich daar niet op hun gemak. Nu werken ze hun aantal uren onbetaald en in dienst van de gemeenschap in de winkel Het Trefpunt.

Het Leger des Heils helpt te voorzien in een sociale behoefte vanwege de achtergrond van deze mensen, die vaak een ingewikkelde geschiedenis hebben en behoefte hebben aan structuur, een luisterend oor, administratieve steun om hun papieren op orde te krijgen of geestelijke hulp. Velen van hen hebben weinig zelfvertrouwen, zijn boos of teleurgesteld over wat hen is overkomen. Dit is waar het Leger des Heils hen troost kan brengen. In veel situaties wordt het contact onderhouden nadat hun taakstraf voorbij is.

Over het algemeen zijn de mensen die hun werkstraf bij het Leger des Heils uitvoeren, erg blij met de tijd die ze er doorbrachten en komen ze graag terug. Sommigen blijven als vrijwilliger omdat zij een stramien nodig hebben en de opgebouwde relatie een houvast geeft. Anita had grote problemen met stiptheid. Door overleg en geduld, slaagde ze erin zich aan de regels te houden. Nu haar straf erop zit, heeft ze een baan gevonden.

De luitenante was erg ontroerd toen ze een bedankkaartje van deze dame ontving met de woorden: “Manuela, u was streng maar rechtvaardig en dankzij uw doorzettingsvermogen heb ik een baan gevonden. Dank u voor uw tijd en geduld.”

Luitenante Manuela Ringelberg

Meest recent nieuws

24 jaar ten dienste van vrouwen

Het Leger des Heils wil tegemoetkomen aan de behoeften van hulp en bescherming van vrouwen…

Lees meer

Samen het laatste stukje weg afleggen

“Het leven is schoonheid, bewonder het. Leven is een belofte, houd je eraan. Leven is…

Lees meer

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer
Back To Top