Skip to content

Een waardevolle geloofservaring – Overdenking van zondag 12 juli

Goeiemorgen allemaal op deze zondag,

Tijdens deze dagen van beperkte mogelijkheden om samen te komen en te delen in de aanbidding, wordt onze belevenis van lofprijzing beperkt.

De gebruikelijke vormen van aanbidding die we gewend zijn, zijn gereduceerd. Onze manieren om onze toewijding uit te drukken, of om inspiratie te ontvangen, zijn beperkt.

Zo wordt bijvoorbeeld het zingen in de gemeente gedempt door een masker, of onze eigen zangkunst op onze computer thuis.

De vrijheid van het gedeelde open gebed, de spontaniteit van het geven van ons getuigenis, de onmogelijkheid om te bidden bij de genadebank.

Voor degenen die gewend waren hun geloof te uiten door middel van eenheid in zang bij de zangbrigade of het spelen in het muziekkorps, hetzelfde voor onze kinderen in hun zanggroepen of de jeugdmuziekgroepen. De beperkingen hebben deze uitingen beknot maar ook het gemeenschappelijke gevoel van het samen aanbidden en individuele bevrediging, heeft onze geloofsbelevenis verminderd.

Veel van deze manieren van zelfexpressies brengen ons naar een diepere gemeenschap met de Heer of naar de nabijheid van de Heilige Geest of naar het samenbrengen van Zijn volk.

De gemeente zou gezegend zijn en evenzeer ontroerd, maar mist nu de zegeningen van deze gezamenlijke gebaren van aanbidding.

……..

Hoe maken we van onze aanbidding een waardevolle ervaring onder deze nieuwe omstandigheden?

Wat zijn de basiselementen die de essentie van zinvolle aanbidding vormen?

Onze aanbidding is een mengeling van het geven van onszelf aan God en aan elkaar en het ontvangen van zowel elkaar als van God.

De ingrediënten van aanbidding

Om stil/kalm te zijn – Om je geest te stoppen met rondrennen en je te concentreren op God

Om te luisteren. – Om actief te luisteren voor Zijn stem, wat zegt Hij tegen je?

Om open te zijn – Niet om je af te sluiten of je openheid te beperken, wees eerlijk ;

Om te geven – Van jezelf, dit kan moeite van je vragen, of het kan gewoon een vreugde zijn om te geven aan de Heer en of aan anderen ;

Om uit te drukken – Uw geloof door middel van het uitdragen van vruchten dat u vreugde, vrede of tevredenheid zal geven.

Om te bidden – Lofprijzing, bekentenis, berouw, dankzegging .

Om te ontvangen – Wat God je ook wil geven, tel je zegeningen…

Doel van aanbidden

Om te leren van God en Zijn waarheid

Om gered te worden

Om geloof en heiligheid te laten groeien

Om Gods kerk te bouwen

Om te leren God en je naaste lief te hebben

Als we kijken naar de basis van wat aanbidding is, dan kunnen we ervoor zorgen dat deze ingrediënten aanwezig zijn in een aanbidding deze uit te breiden in de nieuwe omstandigheden om onze geloofservaring te verrijken, zowel in het korps als thuis.

Bijbellezing en gebed , psalm 139

« Heer, U kent mij door en door.

U weet alles van mij, waar ik ook ben.

U weet alles wat ik denk.

U bent dag en nacht bij mij,

U weet alles wat ik doe.

4 U kent elk woord van mij,

nog voordat ik het heb gezegd.

5 U bent aan alle kanten om mij heen

en uw hand rust op mij.

6 Het is te wonderlijk om te begrijpen.

Het is te bijzonder, ik kan er niet bij.

7 Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest?

Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?

8 Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.

Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.

9 Als ik zou meevliegen met de opkomende zon,

of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan

10 – ook daar zou U mij leiden.

Ook daar zou uw hand mij vasthouden.

11 Als ik me in het donker zou willen verbergen,

dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag.

12 Het donker kan mij niet voor U verbergen.

Voor U is de nacht zo licht als de dag.

13 U heeft mij gemaakt,

mij in de buik van mijn moeder gevormd.

14 Ik prijs U, want het is een wonder

hoe U mij heeft gemaakt.

Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder.

Ik weet dat heel goed.

15 U zag me al toen U mij daar in het donker vormde,

waar nog niemand anders mij zag.

16 U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had.

Al mijn dagen stonden al in uw boek

toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd.

17 Wat heeft U prachtige gedachten, God!

En zo ontelbaar!

18 Ze zijn zo ontelbaar als het zand.

Telkens als ik wakker word,

denk ik aan U.

19 God, ik zou willen

dat U alle slechte mensen doodde.

Dat U alle schurken bij me vandaan hield.

20 Want ze zeggen wel dat ze van U houden,

maar dat liegen ze.

21 Heer, ik haat de mensen die U haten.

Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen U verzetten!

22 Ik haat hen met mijn hele hart.

Ze zijn mijn vijanden.

23 God, ik wil dat U alles van me weet.

Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.

24 Zeg het me als ik iets verkeerds doe,

en help me om weer te leven zoals U het wil. »

Amen

Meest recent nieuws

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
Back To Top