Skip to content

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in de Belgische samenleving een volgende stap: de erkenning van de Brusselse parochie en de toevoeging van majoor André Masende aan de lijst van protestantse evangelische geestelijken. André Masende Leger des Heils

Deze stap is het logische gevolg van de ondertekening van een overeenkomst betreffende partnerschap tussen de Verenigde Protestantse Kerken van België en het Leger des Heils op 12 april 2001. Op die dag bevestigen dominee Daniel Vanescote, voorzitter van de Synodale Raad, en luitenant-kolonel Keith Howarth, verantwoordelijke voor België, de wederzijdse erkenning van de twee kerkgemeenschappen als een zichtbare uitdrukking van het Lichaam van Christus in België. Deze overeenkomst houdt geen administratieve of organische eenheid in, maar de partijen verklaren wederzijds respect te hebben voor elkaars sacramenten en erediensten. Verenigd in partnerschap willen we voor de overheidsinstanties een referentiepunt zijn aangaande kerkelijke diensten en de invoering van erkenningen van parochies en pastorale posten.

De verschillende partnerdenominaties vormen daarom een strategiecommissie die de coördinatie van gemeenschappelijke relaties en activiteiten organiseert.

Binnen het Leger des Heils werden in 1998 verkennende gesprekken gestart door Luitenant-Kolonel Donald Ritson. Vervolgens heeft een comité, bestaande uit Luitenant-Kolonel Keith Howarth, Majoor Roland Boutet, Kolonel Samuel Vanderkam, Luitenanten Roger Gielens en Jean Olekhnovitch, de documenten bestudeerd, de president van de VPK ontmoet en een schriftelijk advies uitgebracht. Tenslotte werden alle officieren geraadpleegd, evenals het internationale hoofdkwartier van het Leger des Heils voor de juridische aspecten.

25 jaar na de eerste gesprekken is dit eerste resultaat een institutioneel en spiritueel teken: de waarde van het getuigeniswerk en dienstbetoon van onze beweging in België wordt niet genegeerd en staat in gemeenschap met de kerk en de samenleving.

Majoor Jean Olekhnovitch
Verantwoordelijke officier voor België

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top