skip to Main Content

Financiële ondersteuning

IK DOE EEN GIFT

Uitzonderlijk in 2020, vanaf 40€ ontvangen vóór 31 december, hebt u recht op een belastingvermindering van 60% op het totale bedrag van uw schenking.

Your donation changes lives

Onze inspanningen om lichamelijke en morele hulp te bieden gaan onverminderd voort. Reeds 150 jaar heeft het Leger des Heils als doelstelling om de ellende te lenigen, niet alleen door het aanbieden van voedsel en onderdak maar ook door steun te geven en een luisterend oor te bieden aan hen die dat broodnodig hebben. Onze 200 bedienden en vrijwilligers – die zich niet neerleggen bij andermans ellende – strijden vastberaden en gemotiveerd.

Door een gift over te maken via deze overschrijvingsopdracht maakt u het mogelijk om onze acties te blijven volbrengen en levert u een concrete bijdrage om mensen in nood te helpen. Bijvoorbeeld:

  • bij de aankoop van schoolmateriaal, lang houdbaar voedsel, doucheproducten,…
  • bij de bedeling van warme kleding en maaltijd op straat
  • bij de huidige kosten voor een accommodatie in één van onze centra
  • bij een vakantieverblijf voor de jeugd tussen 6 en 17 jaar.
Back To Top