Skip to content

Doe een gift

Your donation changes lives

Uw bijdrage aan het Leger des Heils helpt ons om de meest kwetsbaren te helpen.

Doe een gift aan de Sociale Werken van het Leger des Heils.

Om ons te helpen, kies uw project, kies het gewenste bedrag van uw gift en vul de gegevens in.

Wij accepteren alle online giften via Paypal of bankoverschrijving.
Goed om te weten: Elke gift met een minimum totaalwaarde van 40€ ontvangen voor 31 december, geeft u recht op een belastingkorting van 45% op dit bedrag.

(Nota: wegens de onkosten voor het verwerken van giften online, worden giften kleiner dan 1€ niet aanvaard)

Elke gift is altijd hartverwarmend… zowel voor de vrijgevige schenker als voor de ontvanger.

Doe een gift aan onze geloofsgemeenschappen

U wenst een geloofsgemeenschap te steunen (werkingskosten, evangelisatiewerk,enz.)

Dit kan door een rechtstreekse overschrijving via de betreffende rekening (klik op de naam van de gewenste geloofsgemeenschap voor de nodige overschrijvingsgegevens, giften zijn niet fiscaal aftrekbaar*):

IBAN : BE25 0000 0853 4582
BIC :  BPOTBEB1

U kunt ons steunen door een gift (niet fiscaal aftrekbaar) te over te maken via het volgend PCR :

IBAN: BE84 0000 8294 0959
BIC:  BPOTBEB1

U kunt ons steunen door een gift (niet fiscaal aftrekbaar) te over te maken via het volgend PCR :

IBAN: BE09 0000 7682 9757
BIC:  BPOTBEB1

U kunt ons steunen door een gift (niet fiscaal aftrekbaar) te over te maken via het volgend PCR :

IBAN: BE50 0000 2054 6418
BIC:  BPOT BE B1

U kunt ons steunen door een gift (niet fiscaal aftrekbaar) te over te maken via het volgend PCR :

Armée du Salut Liege, 192, quai des Ardennes 4032 Chênée
IBAN: BE53 0018 6569 3653

U kunt ons steunen door een gift (niet fiscaal aftrekbaar) te over te maken via het volgend PCR :

IBAN: BE76 0000 1901 1895
BIC:  BPOT BE B1

U kunt ons steunen door een gift (niet fiscaal aftrekbaar) te over te maken via het volgend PCR :

IBAN: BE38 0000 1989 2272
BIC:  BPOT BE B1

 

U kunt ons steunen door een gift (niet fiscaal aftrekbaar) te over te maken via het volgend PCR :

IBAN: BE15 0000 0640 5030
BIC:  BPOTBEB1

Information à venir

*Opgelet: Het is mogelijk om de sociale en solidaire acties van onze geloofsgemeenschappen specifiek te ondersteunen door middel van een fiscaal aftrekbare gift. Gebruik hiervoor het online formulier door op onderstaande knop te klikken, daar heeft u de mogelijkheid om de naam in te vullen van de geloofsgemeenschap die u in het bijzonder wenst te ondersteunen.

Het Leger des Heils steunen via een nalatenschap of schenking

Naast een eenmalige of reguliere gift, heeft u de mogelijkheid om het Leger des Heils of de Sociale Werken van het Leger des Heils te steunen door middel van een nalatenschap, een schenking of onze organisatie aanduiden als begunstigde van een levensverzekering.

Nalatenschappen:

Via een duolegaat: u laat een deel van uw bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan uw erfgenamen. Bijvoorbeeld, een kwart aan uw nicht, een kwart aan uw neef en de helft aan het Leger des Heils die de successierechten van uw erfgenamen op zich neemt.

Via een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u op een andere manier nalaat.

Via een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel.

Door hier te klikken kunt u onze brochure downloaden.

Schenkingen

Een goed of een bedrag overmaken onder levenden aan het Leger des Heils. De begiftigde moet de zaak aanvaarden; U moet als schenker dadelijk, onherroepelijk en definitief de geschonken zaak afstaan. De schenking moet gratis zijn. Alle akten over schenking onder levenden moeten voor de notaris worden verleden.

Levensverzekeringen

Het Leger des Heils aanduiden als dé of één van de begunstigde(n) van het contract met belastingvoordeel. U kiest zelf hoe de verdeling van het kapitaal gebeurt waardoor u uw wettelijke erfgenamen niet belast.

Neem eventueel contact op met uw notaris om alle modalitaiten te kennen.

U wilt graag meer informatie?
Volledige informatie ontvangen over de verschillende mogelijkheden van schenkingen aanvaardt door het Leger des Heils?

Aarzel niet om contact op te nemen met Esther Tesch: per telefoon 02/274.10.57 – 0478/79 60 82 of per mail : [email protected]

Back To Top