Skip to content

Dienen met liefde – Overdenking van zondag 28 juni

Goeiemorgen allemaal op deze zondagochtend en gegroet in de naam van onze Heer.

Vorige week hadden Ruth en ik het voorrecht om de Verbintenisdag en de aanstelling van nieuwe officieren bij te wonen.

Zoals altijd is het een ontroerende gebeurtenis en het herinnert me altijd aan de diepte van de liefde die God voor ons allen heeft als we ons inzetten, om Hem en Zijn wil voor ons leven, te volgen.

Twee dingen vielen me op.

Het ene was een eenvoudig verhaal dat door een officier aan de cadetten werd verteld om het dienen met liefde aan te moedigen.

Het andere was een kort maar ongelofelijk moment van liefde tussen een vader en een zoon.

Ik wil ze graag met u delen omdat ze ons allebei helpen om Gods liefde voor ons te illustreren.

Dienen met liefde

Een hond werd aangereden door een auto, een dokter die langskwam, stopte en zag dat de hond nog leefde maar gewond was. Hij pakte de hond op en nam hem mee naar huis, verzorgde hem, hielp hem te herstellen. Toen de hond was uitgerust en hersteld, rende hij onmiddellijk weg. De dokter was verbaasd dat hij niet dankbaarder was en dacht dat hij wat langer zou blijven, maar hij bleef er niet langer bij stil staan.

De volgende ochtend hoorde hij gekras bij de deur, toen hij die opende, stond de hond daar, hij had nog een andere hond meegebracht die er ook bij was. Gewond.

Een eenvoudige illustratie om te illustreren dat we geroepen zijn om met liefde te dienen. Mensen zullen komen en anderen meebrengen als ze weten dat ze geliefd en geaccepteerd worden.

De vier vrienden brengen hun vriend naar Jezus om te worden genezen.

De jongen brengt zijn mandje met brood en vis naar Jezus, om te delen.

Jezus spreekt, de mensen volgen Hem, niet alleen om de waarheid van Zijn woorden, maar omdat ze Zijn liefde achter zijn woorden voelden.

Een prachtig vader/zoon-moment.

De vader, al jaren een legerofficier, kijkt toe terwijl zijn zoon zich verbind om ook officier te worden.

De zoon knielt neer in gebed om zijn leven te wijden aan de dienst van God, hij staat op en gaat naar de heiligingstafel om zijn verbond te ondertekenen, hij kijkt naar zijn vader die aandachtig toekijkt en zijn vader kijkt naar zijn zoon en knikt zachtjes met zijn hoofd, het is een boodschap van erkenning en van liefde, misschien om te zeggen dat hij weet hoe je je voelt, ik ben bij je, het is het juiste wat je doet, ze houden elkaar even in de gaten.

Dan draait hij zich om, om zijn verbond te ondertekenen, zijn belofte.

Nadat hij zijn pen heeft neergelegd, verzamelt de familie zich om hem heen en omarmen ze elkaar en de vader kust zijn zoons wang en geeft ook kussen op zijn hoofd. De zoon staat daar, omarmt door zijn vader, met tranen op zijn gezicht.

De ruimte was vol met mensen, met omhelzingen en felicitaties van de andere nieuwe officieren, echtgenotes, moeders, broers, zusters, hartelijke wensen, maar ondanks die drukte waren vader en zoon alleen verenigd in hun belevenis.

In die paar vluchtige momenten was er geen woord tussen hen gesproken, maar toch was het zo vol van betekenis en emotie van een liefde tussen vader en zoon en het houden van elkaar in de daad van de toewijding om de Heer te dienen.

Het was bijzonder.

Beide verhalen illustreren de Liefde, de Liefde die God voor zijn volk heeft, hoe wij met zijn geest in ons ook geroepen zijn om elkaar en onze naasten lief te hebben, zoals onze vader in de hemel ons liefheeft.

Bijbellezing 1 Korintiërs 13 : 1-8

Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. 2 Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. 3 Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen, en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan.

4 De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. 5 Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. 6 Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar

met de waarheid. 7 Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. 8 De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit.

Gebed

Onze vader die in de hemel is, dank u dat we uw liefde voor ons kunnen ervaren.

We ontvangen uw liefde in vele verschillende vormen,

Door uw voorziening en zorg voor ons,

Door uw genezing van ons,

Door uw troost voor ons, door de moed en kracht die u ons geeft,

Door het geloof dat u ons schenkt

Door de liefde die we ontvangen van degenen die van ons houden, onze familie, partners, broers en zussen, onze vrienden, onze geliefden, onze echtgenotes, onze kinderen…

Door de liefde die we ontvangen van uw Zoon en onze Heer Jezus en de aanwezigheid van God de Heilige Geest.

Door de kracht die u ons geeft om het eeuwige leven te ontvangen,

Vader , Heer … er is zoveel liefde die we hebben en zo veel liefde om te geven,

Help ons om iedereen die u ons geeft lief te hebben, niet alleen onze familie en vrienden, maar ook degenen die u ons vraagt om iets van u te delen.

Amen

God zegene jullie !

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top