skip to Main Content

De strijd tegen mensenhandel – Uitbuiting op de arbeidsmarkt

Dagverse goedkope champignons op je bord, maar wie betaalt de prijs?

Heerlijk al die verse landbouwproducten vers op je bord, en dat voor die prijs! Dat klinkt bijna te goed om waar te zijn en dat is het vaak ook. De waarheid achter verdacht lage prijzen voor landbouwpro-ducten is soms afschuwelijk. In België zijn honderden mensen namelijk dagelijks slachtoffer van arbeidsuitbuiting. Zij wor-den vaak onder valse voorwendselen en onder bedreiging van geweld gedwongen te werken. Ze werken onder slechte om-standigheden en maken extreem lange dagen voor weinig geld.

De uitbuiting van mensen die als goedko-pe arbeidskrachten aan het werk worden gezet, groeit. In Europese landen als Bel-gië, Groot-Brittannië, Portugal, Cyprus en Servië komt mensenhandel met dit doel inmiddels vaker voor dan mensensmok-kel voor seksuele uitbuiting. De meeste slachtoffers zijn mannen, die worden uit-gebuit in de bouwsector, land- en tuin-bouw en visserij. In België groeit deze vorm van uitbuiting ook snel.

Wat kun jij doen?

Wees alert op de omstandigheden waaronder jouw (ver)bouwklus wordt uitgevoerd. Dit zijn signalen die mogelijk kunnen duiden op misstanden:

Migranten zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting, maar ook Belgen kunnen slachtoffer worden van mensenhandel. Uitbuiting komt vaker voor dan je denkt! Heb je vermoedens van mensenhandel en/of uitbuiting ?Neem contact op met een van de volgende hulporganisaties :

PAG-ASA 02 / 511.64.64 – BRUSSEL

PAYOKE 03 / 201.16.90 – ANTWERPEN

SURYA 04 / 232.40.30 – LUIK

Meest recent nieuws

Achter de duisternis 25/09 – Internationale gebedsdag voor slachtoffers van mensenhandel

Het Leger des Heils zet zich al jaren in voor de bestrijding van moderne slavernij…

Lees meer

De blijdschap om dienstvaardig te zijn

Majoors Frank en Bluette Estievenart, beiden onlangs gepensioneerd, hebben zojuist een bladzijde omgeslagen in hun…

Lees meer

Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die teruggetrokken leven

Elk jaar in de kerstperiode neemt het Leger des Heils contact op met de sociale…

Lees meer
Back To Top