skip to Main Content

De strijd tegen mensenhandel – Uitbuiting op de arbeidsmarkt

Dagverse goedkope champignons op je bord, maar wie betaalt de prijs?

Heerlijk al die verse landbouwproducten vers op je bord, en dat voor die prijs! Dat klinkt bijna te goed om waar te zijn en dat is het vaak ook. De waarheid achter verdacht lage prijzen voor landbouwpro-ducten is soms afschuwelijk. In België zijn honderden mensen namelijk dagelijks slachtoffer van arbeidsuitbuiting. Zij wor-den vaak onder valse voorwendselen en onder bedreiging van geweld gedwongen te werken. Ze werken onder slechte om-standigheden en maken extreem lange dagen voor weinig geld.

De uitbuiting van mensen die als goedko-pe arbeidskrachten aan het werk worden gezet, groeit. In Europese landen als Bel-gië, Groot-Brittannië, Portugal, Cyprus en Servië komt mensenhandel met dit doel inmiddels vaker voor dan mensensmok-kel voor seksuele uitbuiting. De meeste slachtoffers zijn mannen, die worden uit-gebuit in de bouwsector, land- en tuin-bouw en visserij. In België groeit deze vorm van uitbuiting ook snel.

Wat kun jij doen?

Wees alert op de omstandigheden waaronder jouw (ver)bouwklus wordt uitgevoerd. Dit zijn signalen die mogelijk kunnen duiden op misstanden:

Migranten zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting, maar ook Belgen kunnen slachtoffer worden van mensenhandel. Uitbuiting komt vaker voor dan je denkt! Heb je vermoedens van mensenhandel en/of uitbuiting ?Neem contact op met een van de volgende hulporganisaties :

PAG-ASA 02 / 511.64.64 – BRUSSEL

PAYOKE 03 / 201.16.90 – ANTWERPEN

SURYA 04 / 232.40.30 – LUIK

Meest recent nieuws

Vredestichters onder de vluchtelingen

Kapitein Michaël Druart en zijn vrouw zijn verantwoordelijk voor het gemeenschapscentrum in Luik. Toen hij…

Lees meer

Getuigenis van Yuliia – De vrede terugvinden

Yuliia is Oekraïens. Ze is 31 jaar oud en moeder van haar 9-jarige zoon Romain.…

Lees meer

“Op weg naar Kerst 2022”, het jaarlijkse christelijke publieksevenement van het Leger des Heils

Het is alweer voorbij, dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes…

Lees meer
Back To Top