Skip to content

De Paasboodschap van de generaal, 2022

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven (Romeinen 1:16 NBV21)

Mijn groeten aan jullie nu we Pasen 2022 vieren.

De apostel Paulus heeft in hoofdstuk 1 vers 16 van zijn brief aan de gemeente in Rome het volgende verklaard: ‘Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven.’ En ik sluit me aan bij Paulus in het uitspreken van mijn onbevreesde vertrouwen in de waarheid, kracht en noodzaak van de evangelieboodschap van Jezus Christus.

Pasen en de voorbereidingstijd van de veertigdagentijd bieden ons de gelegenheid om het verlossingsverhaal van God op een meeslepende manier binnen te gaan. Het is belangrijk om onszelf te herinneren aan het fundamentele en overkoepelende verhaal van het evangelie dat de kern vormt van zowel onze geestelijke realiteit als de missie van het Leger des Heils.

Waar je ook bent in de wereld, wat je leeftijd ook is, wat je omstandigheden ook zijn, het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws en is direct van toepassing en relevant voor jou. Het evangelie

omvat Gods liefde voor en keuze van jou; het communiceert de voorziening van genade, barmhartigheid, vergeving en verzoening; het bevat de kracht van de opstanding en de belofte van eeuwig leven; het is het allesomvattende verhaal van de Schrift dat tot op de dag van vandaag in ons leven wordt beleefd.

Voor degenen die meer dan vertrouwd zijn met de gebeurtenissen van Pasen, kan het gevaar bestaan dat de Stille Week met een zekere afstand wordt benaderd, maar ik moedig ons allen aan om ons met frisse blik en vol verwachting op Pasen 2022 te richten. Jezus is nog steeds de Verlosser van de wereld. Hij is nog steeds de Weg die naar God leidt.

De wereld van vandaag is een smeltkroes van culturen, geloofsovertuigingen, standpunten en gebruiken. Sommige mensen stellen voor dat we de moeilijkere delen van de boodschap minder benadrukken, maar het is de essentie van het goede nieuws dat de vergeving van zonde, de weg van berouw en de realiteit van de hemel voor ieder van ons mogelijk maakt.

Het evangelie heeft iets te zeggen. Het brengt hoop en biedt een eeuwige dimensie om een boodschap over te brengen die hard nodig is. Ja, we moeten relevante en respectvolle manieren vinden om het evangelie in onze context te communiceren, maar het is niet nodig dat we het vertrouwen verliezen in of terugschrikken voor de reddende genade van God, geopenbaard in Jezus. Als we met Pasen de kans niet grijpen om deze boodschap te delen, wanneer dan wel?

Leger des Heils, dit is het moment om het evangelie met iedereen te delen – op elke mogelijke manier. En moge u de aanwezigheid van de verrezen Christus kennen terwijl u dat doet.

Brian Peddle
Generaal

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top