Skip to content

Algemene gift – COVID19 EPIDEMIE

Uitzonderlijk in 2020, vanaf 40€ ontvangen vóór 31 december, hebt u recht op een belastingvermindering van 60% op het totale bedrag van uw schenking.

IK DOE EEN GIFT

Het Leger des Heils zet al haar middelen in om de continuïteit van haar diensten te verzekeren, om de behoeftigen te helpen en wenst het in deze tijd van epidemiegevaar haar diensten te verruimen om tegemoet te komen aan de huidige behoeften van de meest kwetsbare mensen.

Meer dan ooit is uw steun voor ons van vitaal belang om onze sociale acties in heel België voort te zetten.

We sparen geen moeite om zowel fysieke als morele steun te bieden.

Het Leger des Heils heeft zich ten doel gesteld de armoede terug te dringen door voedsel, onderdak, steun en een luisterend oor te bieden aan degenen die het echt nodig hebben..

Elke dag is onze actie gebaseerd op de vastberadenheid en de inzet van onze 200 medewerkers en vrijwilligers, voor wie armoede niet onvermijdelijk is, maar een realiteit om tegen te vechten.

Uitzonderlijke dit jaar geven schenkingen vanaf 40 € recht op een belastingaftrek van 60% in plaats van 45% ! Met andere woorden, een gift van 40 €, het minimumbedrag om fiscaal aftrekbaar te zijn, kost u dit jaar slechts 16 €

Back To Top