skip to Main Content

Woensdag 8 april – Een nieuw verbond

“En Hij nam een brood en dankte God ervoor. Toen brak Hij het in stukken, gaf die aan hen en zei: "Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan Mij." 20 Hetzelfde deed Hij met de…

Lees meer

Dinsdag 7 april – Een bijzonder moment

"Waarom laten jullie die vrouw haar gang niet gaan? Want ze heeft iets goeds voor Mij gedaan.” Mattheus 26:6-13 Het is een bijzonder moment in de dagen voorafgaand aan Pasen en het hoogtepunt van Jezus' aardse bediening. Na zijn triomfantelijke…

Lees meer

Maandag 6 april – Een corrupt hart

« Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de mannen die duiven verkochten. » Mattheus 21 vers 12 Na de glorieuze viering van de aankomst van Jezus in Jeruzalem op een ezel, komen we terug…

Lees meer

Hartverwarmend!

Het Leger des Heils in Luik heeft een bijdrage ontvangen van 10.000 euro namens de Koning Boudewijnstichting die snel middelen ter beschikking stelt voor organisaties die strijden tegen armoede en dakloosheid zodat ze hun kwetsbare publiek kunnen blijven helpen in…

Lees meer

Mededeling betreffende COVID-19

Het Leger des Heils zet zijn inspanningen voort om de best mogelijke hulp te bieden aan zowel de daklozen als de behoeftigen die in zijn instellingen zijn gehuisvest. Voor de veiligheid van iedereen zijn de diensten echter aangepast om te…

Lees meer

Persbericht COVID-19 – Leger des Heils Belgïe

Beste broeders en zusters in Christus, Beste vrienden van het Leger des Heils, Naar aanleiding van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 12 maart 2020 en met het oog op een verstandige preventie op het gebied van veiligheid,…

Lees meer
Back To Top