skip to Main Content

Alpha-cursus en het Leger des Heils, een gemeenschappelijke missie

Vroeg of laat stelt iedereen zich de vraag naar de zin en de maatstaven van hun bestaan, hun gezin, het beroepsleven, eenzaamheid of hun lijden.

De Alpha-cursussen zijn avondbijeenkomsten, verspreid over elf weken om het christelijk geloof te verkennen.

In elke sessie komt een andere geloofsvraag aan de orde. Alpha-cursussen zijn wereldwijd verspreid en voor iedereen toegankelijk. Ze vinden plaats in cafés, kerken, universiteiten, thuis… elke plaats komt er voor in aanmerking. Geen twee Alpha-cursussen zijn gelijk, maar ze hebben drie dingen gemeen: een maaltijd, een voordracht en een discussie.

Het Leger des Heils gebruikt het door de Alpha vereniging ter beschikking gestelde materiaal om cursussen van ontdekking en evangelisatie voor te stellen binnen zijn korpsen (christelijke gemeenschappen) of met jongeren.

De jongeren van het Leger des Heils zullen in de loop van dit jaar van een van deze cursussen kunnen genieten, aangezien de cursus Verering, een opleiding in lofprijzing, hun in het najaar zal worden aangeboden. Het doel van deze cursus is te trainen in lofprijzing om spiritueel vooruitgang te boeken op je geloofsreis, niet alleen op muzikaal gebied.

Het Leger des Heils is betrokken bij de internationale vereniging

Sinds 2016 is majoor Bertrand Lüthi zelf toegetreden als bestuurder van Alpha Belgium. De betrokkenheid van een officier van het Leger des Heils binnen de Raad van Bestuur van Alpha Belgium maakt het mogelijk om de religieuze dimensie van de organisatie levendig te houden, zodat die niet over het hoofd wordt gezien. Daarnaast vertegenwoordigt majoor Lüthi, Alpha Belgium ook bij de Londense autoriteiten, de zetel van de internationale vereniging.

Verschillende Alpha-cursussen worden verder ontwikkeld naar gelang de behoefte. Vandaag behandelen ze verschillende aspecten van het leven, zoals de vorming van mensen die zich willen inzetten als missionaris of die een roeping als priester of pastor overwegen, evangelisatie, vorming van mensen die het christelijk geloof belijden en die behoefte aan begeleiding hebben. Alpha bereikt ook gezinnen door middel van trainingen voor echtparen en ouders.

De Alpha-cursus sluit ook aan bij de voorgeschiedenis van het Leger des Heils met hulp in gevangenissen, om spirituele ondersteuning te bieden aan gevangenen die dat wensen. De Alpha pro-cursus van zijn kant kan worden aangeboden aan werknemers die tijdens de lunch willen samenkomen om vragen over de zin van het leven te bespreken en het christelijk geloof te ontdekken.

Tijdens de pandemie, cursussen zonder grenzen

Alle door Alpha aangeboden cursussen zijn face-to-face, maar ze kunnen ook online worden aangeboden. In 2020, te midden van de lockdown, bood het Leger des Heils in Jumet een online Alpha Duo-cursus aan. Deze cursussen zijn bedoeld voor jonge, ongehuwde paren die een verbintenis overwegen vóór of naast de voorbereiding op hun huwelijk. Vijf echtparen hebben aan deze sessies deelgenomen en twee echtparen vonden de weg naar de kerk. Jonathan en Vanessa getuigen hierover: “We konden vragen stellen over ons toekomstige leven als koppel aan geschikte en attente trainers.”

Majoor Bertrand Lüthi

Meest recent nieuws

Vredestichters onder de vluchtelingen

Kapitein Michaël Druart en zijn vrouw zijn verantwoordelijk voor het gemeenschapscentrum in Luik. Toen hij…

Lees meer

Getuigenis van Yuliia – De vrede terugvinden

Yuliia is Oekraïens. Ze is 31 jaar oud en moeder van haar 9-jarige zoon Romain.…

Lees meer

“Op weg naar Kerst 2022”, het jaarlijkse christelijke publieksevenement van het Leger des Heils

Het is alweer voorbij, dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes…

Lees meer
Back To Top