Skip to content

Neem deze beker ? – Overdenking dinsdag 30 maart

Hij bad:  “Vader, laat Mij alstublieft niet de beker van uw straf leeg hoeven te drinken.”  Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat U wil.”  Lukas 22:42

In de hof van Gethsemane bidt Jezus, in zijn angst, tot zijn Vader met de woorden “neem deze beker van mij weg”.

In deze afbeelding kan men kiezen uit twee bekers, de luxueuze kelk die rijkdom, macht en prestige voorstelt (misschien van de Kerk) of de andere meer rustieke, gebarsten beker, die is omgestoten en waarvan de inhoud is gemorst.

Is het wijn of is het bloed, of is het allebei?

Op een zekere manier wordt het vergoten bloed van Jezus weerspiegelt en de verwerping van de verzoekingen die hem in de woestijn werden voorgehouden.

Misschien was de wijn van een uitstekend oogstjaar, maar werd hij geserveerd in een oude beker die ongeschikt was voor zo’n prestigieuze drank, waarmee geïllustreerd werd hoe de Zoon van God een broos man werd, wiens bloed vergoten moest worden.

Als we deze bekers aangeboden kregen, welke zouden we kiezen?

Die van opoffering en dienstbaarheid of die van wereldse invloed en prestige?

Voor sommigen kan het een tot het ander leiden als we spiritueel op weg zijn.

“Take this cup from me , yet not my will be done but yours “ Luke 22:42

In the garden of Gethsemane, Jesus in his anguish calls out to his father in prayer “ take this cup from me .

In this picture , there are two cups to choose from , the Luxurious Chalice , depicting wealth and power and prestige ( perhaps of the Church ) or the other rustic cracked cup that has been knocked over spilling its contents.

Is it wine or is it blood , or is it both.

On one level it reflects Jesus blood being spilt and the rejection of the temptations offered to him when in the wilderness.

Perhaps the wine was an excellent vintage but served up in an old cup, inappropriate for such a prestigious drink . Illustrating how the son of God was being becoming in the vessel of a frail man, his blood to be spilt.

If we are offered these cups , which one do we choose ?

The one of sacrifice and service or the one of worldly influence and prestige .

For some one can lead to the other , on their spiritual journey.

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top