Skip to content

De voetwassing (een afspiegeling van Jezus) – Overdenking maandag 29 maart

« Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. »  Lukas 22 :19

Toen Jezus de voeten van Zijn discipelen waste, toonde Hij hen wie Hij was en maakte hen duidelijk dat als Hij nederig was, zij ook nederig moesten zijn, als Hij diende, zij ook dienaren moesten zijn.

Hij zei dat ze Zijn waarden, Zijn aard in hun leven moesten weerspiegelen. Er was geen plaats voor hen die aan Zijn rechterzijde wilden staan, zij die status wilden.

De woorden “doe dit tot nagedachtenis aan mij” maken deel uit van het laatste avondmaal, maar zij geven in dit beeld ook weer dat wanneer wij anderen dienen, wij dat doen door ons het voorbeeld van onze Heer voor de geest te halen en zijn geest te weerspiegelen in onze dienstbaarheid en in ons leven.

Woorden zijn ook heilig. Bedenk dat wanneer wij dienen, wanneer wij anderen liefhebben in Zijn naam, dat dat ons sacrament is.

Do this remembrance of me  Luke 22:19 

When Jesus was washing the disciples feet, he was showing them who he was , letting them know that as he is humble ,they must also be humble, if he is serving , they to must be servants.

He was telling them to reflect his values, his nature in their lives. There was no room for those who wanted to be at his right hand, those who wanted status.

The the words “ do this in remembrance of me” is part of the last supper , it also reflects in this picture as well , that as we serve others , we do so remembering our Lords example , reflecting his spirit in our service and in our lives.

The words are also sacramental. Let us consider that as we serve, as we love others in his name , that this is our sacrament.

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top