skip to Main Content

De voetwassing (een afspiegeling van Jezus) – Overdenking maandag 29 maart

« Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. »  Lukas 22 :19

Toen Jezus de voeten van Zijn discipelen waste, toonde Hij hen wie Hij was en maakte hen duidelijk dat als Hij nederig was, zij ook nederig moesten zijn, als Hij diende, zij ook dienaren moesten zijn.

Hij zei dat ze Zijn waarden, Zijn aard in hun leven moesten weerspiegelen. Er was geen plaats voor hen die aan Zijn rechterzijde wilden staan, zij die status wilden.

De woorden “doe dit tot nagedachtenis aan mij” maken deel uit van het laatste avondmaal, maar zij geven in dit beeld ook weer dat wanneer wij anderen dienen, wij dat doen door ons het voorbeeld van onze Heer voor de geest te halen en zijn geest te weerspiegelen in onze dienstbaarheid en in ons leven.

Woorden zijn ook heilig. Bedenk dat wanneer wij dienen, wanneer wij anderen liefhebben in Zijn naam, dat dat ons sacrament is.

Do this remembrance of me  Luke 22:19 

When Jesus was washing the disciples feet, he was showing them who he was , letting them know that as he is humble ,they must also be humble, if he is serving , they to must be servants.

He was telling them to reflect his values, his nature in their lives. There was no room for those who wanted to be at his right hand, those who wanted status.

The the words “ do this in remembrance of me” is part of the last supper , it also reflects in this picture as well , that as we serve others , we do so remembering our Lords example , reflecting his spirit in our service and in our lives.

The words are also sacramental. Let us consider that as we serve, as we love others in his name , that this is our sacrament.

Meest recent nieuws

“Adventslichten”: Ontdek de solidaire Adventskalender

Het Leger des Heils nodigt u uit om deel te nemen aan een uniek en…

Lees meer

Op weg naar Kerst 2023: Doe mee aan de 5e editie van het jaarlijkse christelijke evenement van het Leger des Heils.

Het enthousiasme van de feestdagen wordt hernieuwd met de 5e editie van het jaarlijkse evenement…

Lees meer

Clair Matin : Zodat de kinderen hier zich thuisvoelen…

Clair Matin is een instelling voor maximaal 42 kinderen tussen 3 en 18 jaar, die…

Lees meer
Back To Top