Skip to content

Goddelijke overvloed – Overdenking van zondag 19 juli

Goedemorgen allemaal, ik groet jullie in de naam van de Heer.

Vorige week hebben Ruth en ik de Luitenanten Lenaic et Hermilie verwelkomd in korps Seraing.

Het was de eerste samenkomst in dit korps sinds de lockdown. Tussen de aanwezigen die de dienst bijwoonden, waren er veel oudere korpsleden om hun nieuwe spirituele leiders te verwelkomen.

Het was met grote blijdschap om nieuwe geestelijke leiders te mogen verwelkomen bij het Leger in België. Het bevestigt opnieuw dat God nog steeds mensen oproept om Hem te dienen in deze hoedanigheid van leiders van Zijn volk en dat de jongeren nog steeds luisteren en moedig reageren om deze opdracht op zich te nemen.

‘Boodschappers van het Koninkrijk’ was de naam die werd gegeven aan de trainingssessie waar Hermilie en Lenaic deel van uitmaakten.

Wat een prachtige passende titel voor de dag van vandaag. Een verkondiger aan de samenleving van de boodschap die God heeft voor de 21e eeuw.

Dat God van je houdt, Zijn schepping, en dat Hij het beste van het leven voor je wilt en dat Hij wilt dat je verder leeft dan de eerste fase van het leven en deelneemt aan de spirituele en volgende fase van het leven.

Hij wilt dat we Zijn Schepping liefhebben en verzorgen, dat we voor de planeet en haar bronnen zorgen. Hij wilt dat we zorg dragen voor elkaar.

De aarde produceert genoeg voor iedereen, Hij wilt dat we leren om het voedsel en de grondstoffen met iedereen te delen, en om verantwoording af te leggen over hoe we met elkaar omgaan, elkaar als gelijken behandelen. Hij wilt dat we van elkaar houden zoals Hij van ons houdt.

Hij wilt dat we erkennen dat er meer in het leven is dan we kunnen voelen of aanraken, dat er iets dieps en moois in ieder van ons zit, onze ziel en Hij wilt die ziel het eeuwige leven geven.

Ieder van ons is door God geroepen om niet alleen Zijn boodschap te verkondigen, maar ook om Zijn boodschap in ons eigen leven uit te dragen.

Laten we meer delen, laten we zorgzamer zijn voor het milieu, laten we iedereen als gelijken behandelen.

Laten we ons niet intimideren door mensen die anders denken dan wij.

Laten we toleranter zijn voor degenen die anders over ons denken.

Laten we liefdevoller zijn in onze houding en in het steunen van mensen, vooral met mensen waarmee we moeite hebben om ze leuk te vinden.

Laten we meer begrip voor elkaar hebben.

Laten we meer tijd besteden aan het ontwikkelen van Gods waarden, zodat anderen aangetrokken worden om te willen wat jij hebt.

Laten we onze geloften nakomen die we aan God hebben afgelegd toen Hij ons riep om Hem te volgen. Dan zullen we zien dat trouw leidt tot een overvloed in alle dingen in ons leven.

Bijbelreferenties Psalm 4, 12, 110, 6-5, 3-265:

« Heer, we zijn stil van ontzag voor U.

We zullen U de offers brengen die we U hebben beloofd.

U beantwoordt onze gebeden.

Iedereen komt naar U toe.

Het is heerlijk als je door God bent uitgekozen, als je naar Hem toe mag komen.

Het is heerlijk als je in Gods huis mag wonen. God zal zijn liefde over je uitstorten.

U komt voor ons op, op een indrukwekkende manier.

Want U bent rechtvaardig. God, U redt ons.

Tot aan het eind van de aarde, in landen aan de andere kant van de zeeën,

vertrouwen de mensen op U.

Waar U komt, geeft U het dorstige land regen.

Uw rivier is vol water. U laat het graan groeien en geeft rijke oogsten.

U geeft elk jaar een rijke oogst. Overal waar U komt, is er overvloed.

De graslanden zijn vol met vee. De dalen staan vol met graan.

Ze juichen en zingen voor U.”

Gebed

Heer God, hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde, wij erkennen alles wat U voor ons voorziet, genoeg voor alle mensen.

Vergeef ons wanneer we hebberig zijn of wanneer we bevooroordeeld zijn of wanneer we intolerant zijn ten opzichte van anderen.

Leer ons hoe we de wereld waarin we liefhebben kunnen liefhebben, niet om haar te misbruiken of haar schoonheid te vernietigen.

Leer ons hoe we degenen die we niet liefhebben of waar we bang voor zijn, lief te hebben.

Leer ons om liefdevoller te zijn met de mensen om ons heen…

Leer ons hoe we kunnen delen, zodat iedereen genoeg heeft om een waardig leven te leiden.

Heer, wij danken U voor Uw boodschap en voor degenen die ons onderwijzen en begeleiden.

Wij danken U voor allen die de moed hebben gehad om Uw oproep te horen en te reageren op Uw woord en die een trouw leven leiden.

Help ons te begrijpen dat het beter is om Uw woord na te leven dan alleen maar Uw woord te verkondigen.

In de naam van Jezus bidden we.

Meest recent nieuws
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer

Sporter zijn op hoog niveau en christen blijven

De 43-jarige Adam Hall is een internationale basketballer. Geboren in de Verenigde Staten in een…

Lees meer
Back To Top