Het Leger des Heils zet zijn inspanningen voort om de best mogelijke hulp te bieden aan zowel de daklozen als de behoeftigen die in zijn instellingen zijn gehuisvest. Voor de veiligheid van iedereen zijn de diensten echter aangepast om te voldoen aan de overheidsvoorschriften in de strijd tegen VIDOC-19.

1

De daklozen behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in onze samenleving. Daarom moeten we er tijdens deze epidemie samen voor zorgen dat we een zorgzame en medelevende houding ten opzichte van hen aanhouden. Als het dagelijks leven van ons allemaal moeilijk is geworden, dan is dat van hen nog moeilijker geworden. Laten we zorg dragen voor onze naaste.

Als Leger des Heils is het grootste probleem waar we nu mee te maken hebben het tekort aan mondmaskers. Omdat een zelfgemaakt masker altijd nuttiger is dan helemaal niets, doen we een beroep op iedereen die er maskers kan maken en om ze bij het dichtstbijzijnde Leger des Heils-punt te bezorgen indien mogelijk. We verzekeren u dat ze voor ons van groot nut zullen zijn.

“Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.” Romeinen 15:5

Mike Stannet (Majoor)
Regionaal leider, België