Beste broeders en zusters in Christus,
Beste vrienden van het Leger des Heils,

Naar aanleiding van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 12 maart 2020 en met het oog op een verstandige preventie op het gebied van veiligheid, informeren wij u dat alle kerkelijke activiteiten tot nader order binnen het Leger des Heils zijn opgeschort.

Deze beslissing wordt genomen in volledige overeenstemming met de beslissing van de Belgische Staat. We vragen u om de veiligheidsinstructies te respecteren. De huidige stand van zaken nodigt ons uit om met wijsheid en gezond verstand te reageren. Coronavirus_ChBAkDp

Het is niet omdat onze zalen van aanbidding een tijdje gesloten zullen zijn, dat we onze geestelijke oorlogsvoering zullen verwaarlozen. Het is ook een gelegenheid om samen te komen als een familie en om onze bediening van de voorbede ter harte te nemen. God is zelfs in deze omstandigheden aanwezig, moge onze relatie met de hemelse Vader een getuigenis van de wereld blijven. Kijken en bidden zegt Jezus. Het is nu in deze houding dat we onze missie moeten voortzetten, want ondanks de huidige omstandigheden gaat onze missie door. Moge deze tijd van gezondheid en sociale crisis een tijd zijn waarin de mens dichter bij zijn schepper komt.

De sociale diensten van het Leger des Heils voor daklozen, vluchtelingen, moeders en kinderen en het kindercentrum zal in de huidige situatie zo goed mogelijk blijven functioneren, waarbij de dienstverlening en hulp en ondersteuning aan de mensen in onze zorg wordt voortgezet.

Meer dan ooit zal ons leger in oorlog zijn met de onzichtbare vijand die de pandemie is. Laten we verenigd zijn in de Heilige Geest, de Heer loven waar we zijn en bemiddelen voor degenen die getroffen zijn door deze crisis, zowel fysiek als economisch.