De tweedehandswinkel “LE24” is gelegen in het hart van Brussel. Juliette heeft reeds 10 jaar lang de leiding. Ze is verantwoordelijk voor de professionele herintegratie van de werknemers in het kader van het artikel 60-contract1, evenals het beheer van de winke

Wat is het concept van de LE24-winkel ?

L’équipe du magasin « LE24 »

De winkelploeg van “LE24”

Het is een tweedehands winkel waar we kleding, goederen, speelgoed, serviesgoed, kleine meubels,…verkopen. De ob-jecten zijn meestal afkomstig van donaties van particulieren, maar soms ook van bedrijven. Alle ontvangen artikelen worden gesorteerd en indien nodig gerepareerd. Onze winkel heeft een sociale roeping: we proberen de beste prijs aan te bieden om mensen met een laag inkomen te helpen en we verwelkomen mensen in professionele herintegratie bin-nen ons team

Wat houdt het werk van een social store manager in ?

Mijn eerste rol is het ondersteunen van mijn collega’s werkende via artikel 60 in het kader van hun professionele herintegratie, om hun kennis en kunde te bevorderen. We willen hen aanmoe-digen door ze meer autonoom te maken en met een ervaring die hen in staat stelt om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt. Mijn rol is ook commercieel, ik implementeer oplossingen om het beheer van de winkel te verbetere

Wie zijn jullie klanten ?

Het merendeel van onze klanten zijn vrouwen, hoewel ook veel mannen hier hun geluk vinden. Ze zijn vooral op zoek naar goe-de koopjes voor kleding. Consumenten met een meer ethische benadering komen ook naar de winkel, net als een paar koop-jesjagers.Een groot deel van onze klantenkring bestaat uit een precair publiek dat op zoek is naar goedkope goederen

Hoeveel mensen werken er in de winkel ?

Op dit moment werken er vijf mensen in de herintegratie met een artikel 60-contract, twee werknemers in loondienst en vier vrijwilligers. We werken regelmatig samen met mensen die een taakstraf moeten uitvoeren, of met jongeren die de sociale sec-tor willen ontdekken.

Hoe kunnen we jullie steunen ?

We functioneren dankzij de donatie van objecten, met uitzonde-ring van groot meubilair. We verplaatsen ons door heel Brussel om de artikelen op te halen. We zijn altijd op zoek naar basisbe-nodigdheden, serviesgoed en keukengerei.We hebben altijd behoefte aan vrijwilligers die hun tijd geven, niet alleen voor de afhandeling, maar ook om ons te begeleiden bij communicatie-, verkoop- of merchandisingacties

Wat is jullie volgende uitdaging ?

We hebben veel kinderverzorgingsartikelen verzameld die moei-te hebben om een koper te vinden terwijl veel jonge ouders op zoek zijn naar deze objecten. We moeten deze nieuwe afdeling bekendmaken!

LE24
BOULEVARD D’YPRES 24
1000 BRUXELLES

Openingsuren :
– Dins- en donderdag van 13u tot 16u3

– Woens- en vrijdag van 10u tot 16u3
– Zaterdag van 10u tot 18
Volg ons via onze Facebook pagina voor onze pro-moties, zoals onze kledingverkoop per kilo.

1 / Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever. Het ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en geniet als werkgever van een vrijstelling van werkgeversbijdragen.