Terwijl Australië nog steeds worstelt met de vlammen die de natuurlijke omgeving verwoesten, roept generaal Brian Peddle ieder van ons op tot gebed. De urgentieteams van het Leger des Heils (SAES), heilssoldaten en vrijwilligers blijven de geëvacueerden en de duizenden brandweerlieden ter plaatse ondersteunen.

eb35bbd7-7e1a-4013-95fb-3c54bbdd0169_80876403_2724974024190646_4816296628321255424_nDe Generaal roept heilssoldaten en vrienden op om Australië en zijn bevolking te herdenken in hun gebeden: “Bid voor deze dappere mannen en vrouwen die hun leven riskeren om de vlammen te bestrijden. Bid voor degenen van wie de huizen zijn verwoest. Bid voor degenen die geëvacueerd zijn en tijdelijk onderdak nodig hebben. Bid voor het Leger des Heils zodat het kan helpen om de situatie op de best mogelijke manier te herstellen. Bid voor de Australische regering om wijsheid en medeleven te gebruiken om te reageren op de huidige crisis en om adequate herstelplannen op te stellen”.

Het Belgische Leger des Heils nodigt u op zijn beurt uit om het werk van het Australische Leger des Heils verder te volgen via de volgende link: https://www.salvationarmy.org.au/.

U wenst het werk van het Leger des Heils in Australië te steunen, doe een gift via BE53-1910-5124-4153 met vermelding: LDH Australië