Het Leger des Heils heeft een lange traditie die bestaat uit het aanbieden van een warme drank aan personen die nood hebben aan troost. Anderen tegemoet gaan, hem/haar lichamelijke of morele steun aanbieden, dat is onze dagelijkse prioriteit. Deze winter is het onze prioriteit om 170559 maaltijden aan te bieden en onderdak aan 56850 personen te verlenen.

Door een gift over te maken via deze overschrijvingsopdracht, helpt u ons onder andere met:

  • het aanbieden van maaltijden tijdens de eindejaarsfeesten
  • het aanbieden van een kerstpakket aan mensen met een beperkte mobiliteit
  • het schenken van een cadeau aan iedere bewoner
  • Voedselreserve met een lange houdbaarheidsdatum aanvullen

 

*Elke gift met een minimum totaalwaarde van 40€ ontvangen voor 31 december 2015, geeft u recht op een belastingkorting van 45% op dit bedrag.

Bijdrage(€):